TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden.

We voeren risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E´s) uit, beoordelen de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en meten de geluid- en stofbelasting van medewerkers. Bij stofbelasting meten we het fijnstof of respirabel stof. TCKI is gespecialiseerd in het vaststellen van concentraties respirabel kwarts in de lucht op iedere werkplek.

TCKI beschikt over de kennis en de instrumenten om de samenstelling van grond, water en gasstromen te meten en verspreidings-modelberekeningen uit te voeren bij emissies naar de atmosfeer. Zo brengen we de belasting van de bodem, het grond- en oppervlaktewater en de atmosfeer, door bijvoorbeeld een industriële activiteit, in kaart. Verder beschikken we over rekenmodellen om geluidcontouren rondom een (industriële) activiteit te kunnen vaststellen.

TCKI inventariseert of het uitoefenen van werkzaamheden een gezondheidsrisico inhoudt op korte of lange termijn.
geluid-arbo-werkplek-en-geluidmetingen-01
drogen-van-klei-01

TCKI voert geluidmetingen uit op diverse werkplekken in bedrijven.

TCKI voert geluidmetingen uit op diverse werkplekken in bedrijven. Op basis van de meetresultaten worden indien nodig verbeteringsmaatregelen voorgesteld en begeleid.

Voor deze aanpak wordt gebruik gemaakt van de gezamenlijke inzet van de meetgroep en de adviesgroep van TCKI.

Bij een verdiepende RI&E kan worden gekeken naar gevaarlijke stoffen in een bedrijf.

Er wordt onderscheid gemaakt in:

  • productgebonden gevaarlijke stoffen (denk aan respirabel kwarts)
  • procesgebonden gevaarlijke stoffen (denk aan gas en olie)
  • gebouwgebonden gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld TL balken en asbest)
  • Op basis van een uitgevoerde inventarisatie kan worden vastgesteld of er aanvullende metingen moeten plaatsvinden.

analyse-reststoffen-en-reststoffenverwerking-01
schade-expertise-bouwmaterialen-01 (1)

TCKI is als een van de weinige laboratoria RvA geaccrediteerd om respirabel kwartsmetingen en analyses uit te voeren als Arbo werkplekcontrole.

Bij de verwerking van silicaathoudende grondstoffen kan respirabel kwarts vrijkomen. Er bestaat strenge regelgeving en een Europees “Social Dialog Agreement on Silica” op het vrijkomen van respirabel kwarts.

TCKI is als een van de weinige laboratoria RvA geaccrediteerd om respirabel kwartsmetingen en analyses uit te voeren als Arbo werkplekcontrole. De resultaten van deze metingen en analyses worden geaccepteerd door de Arbeidsinspectie in Nederland.

Naast respirabel kwarts wordt ook respirabel cristobaliet en tridymiet bepaald.

TCKI voert Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) uit.

TCKI voert Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) uit. Op basis van inspecties ter plaatse stellen we adviezen ter verbetering van de veiligheid van werknemers en derden op en begeleiden bij de uitvoering hiervan.

We stellen RI&E rapporten van onze bevindingen op voor het bedrijf die verder te toetsen zijn door arbodiensten.

Integer, onafhankelijk, objectief onderzoek en advies. ISO 17025 geaccrediteerd.

Wij doen zeer gedegen onderzoek, voeren analyses uit en testen materialen, zodat alle partijen (uzelf, uw klanten, uw medewerkers, de overheid en inspecties) overtuigd worden van verantwoorde procesvoering, werkomstandigheden, omgevingseffecten en productkwaliteit.
TCKI heeft het vertrouwen van veel afnemers en producenten van bouwmaterialen.

TCKI staat voor integer, onafhankelijk, innovatief met de hoogste kwaliteit en leveringssnelheid van analyses en onderzoeksresultaten.

Wij zijn als geen ander in staat om de eigenschappen en de kwaliteit van uw grondstoffen, producten en productieprocessen op een geaccrediteerde manier aan te tonen. Rapportage vindt plaats in het Engels, Duits, Frans, of Nederlands, zodat de resultaten direct door u gebruikt kunnen worden.

TCKI werkt op basis van nationale en internationale normen en richtlijnen, waarbij een uitgebreid systeem van interne en externe controle zorg draagt voor de hoogste kwaliteit van de verrichtingen en diensten.

TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.

TCKI is uw beste partner om processen en producten te verantwoorden.

Onafhankelijk, deskundig en efficiënt advies en onderzoek uitgevoerd door TCKI vormen een meerwaarde voor uw bedrijf. Veel van onze laboratoriumonderzoeken en meetgroepverrichtingen zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA, L 254).

Dit geeft u een maximale garantie op een juiste uitvoering van de werkzaamheden en objectief en oanafhankelijk bepaalde, juiste meetwaarden.

rva-testing-l-254