Fysische, mechanische, chemische en thermische beproeving bouwmaterialen.

Bouwmaterialen kunnen en moeten op vele eigenschappen worden gecontroleerd en getest. Het gaat om:

 • vormeigenschappen
 • wateropzuiging
 • wateropneming
 • waterdoorlaatbaarheid
 • sterkte-eigenschappen
 • aspecten van duurzaamheid (zouten en vorstbestandheid)

Voor iedere soort materiaal zijn verschillende testmethoden gangbaar of voorgeschreven. We voeren onderzoeken uit in het kader van de productiecontrole van producenten, in opdracht van certificatie-instellingen zoals IKOB-BKB en KIWA en in opdracht van de handel en particulieren.

Voor een actueel overzicht van RvA, ISO 17025 geaccrediteerde verrichtingen, volg deze link. TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.

Bouwmaterialen moeten voldoen aan alle eisen.

Natuurlijk kunnen we ook in voorkomende gevallen testen en controles op klantspecificatie uitvoeren. Naast keramische producten testen we producten uit natuursteen, (cellen)beton of kalkzandsteen.

Alle bouwmaterialen die ín of óp de Nederlandse bodem worden toegepast moeten voldoen aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Dit houdt in dat er eisen gesteld worden aan de samenstelling en/of het uitlooggedrag van deze materialen.

TCKI is AP04 geaccrediteerd om dit onderzoek uit te voeren voor zowel volledige als verkorte proeven. TCKI is een door de overheid aangewezen laboratorium. Naast producten gebakken uit klei onderzoeken we ook bouwmaterialen van andere herkomst.

Bij het uitlooggedrag wordt op basis van elementconcentraties van metalen en anionen een afgiftegedrag en een emissie vanuit het product berekend. Dit wordt eventueel getoetst aan grenswaarden.

vormgevingsgedrag-van-klei-01
fysische-mechanische-chemische-en-thermische-beproeving-bouwmaterialen-02 (1)

Metselbakstenen moeten voldoen aan EN 771-1.

Metselbakstenen moeten voldoen aan EN 771-1 en daarnaast in Nederland bijvoorbeeld ook aan aspecten die samenhang hebben met het KOMO keur (in België Benor keurmerk en in Duitsland een Überwachung). Hierop worden verschillende eigenschappen periodiek en ten behoeve van verificatie gecontroleerd.

Het betreft:

 • beschadigingen
 • de gemiddelde maat
 • maatspreiding
 • wateropneming
 • initiële wateropzuiging
 • volumieke massa en poriegrootteverdeling
 • druksterkte
 • oplosbare zouten
 • vorstbestandheid

Sterkte en duurzaamheid.

Daarnaast moet (prefab) metselwerk ook voldoen aan aspecten van sterkte en duurzaamheid. Vaak wordt onderzoek gedaan naar de buigsterkte, vorstbestandheid en trek- of hechtsterkte.

Naast producten gebakken uit klei kunnen we ook metselstenen uit andere grondstoffen testen.

TCKI beschikt over een breed scala aan testmethoden van metselstenen en metselwerk. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus. We helpen u graag!

schade-expertise-bouwmaterialen-01 (1)
bakken-van-klei-02

Gebakken straatstenen moeten voldoen aan EN 1344.

Gebakken straatstenen moeten voldoen aan EN 1344 en daarnaast in Nederland bijvoorbeeld ook aan aspecten die samenhang hebben met het KOMO keur (in België Benor keurmerk en in Duitsland een Überwachung). Hierop worden verschillende eigenschappen periodiek en ten behoeve van verificatie gecontroleerd.

Het betreft:

 • beschadigingen
 • de gemiddelde maat
 • maatspreiding
 • wateropneming
 • breuksterkte
 • buigtreksterkte
 • slijtweerstand
 • stroefheid
 • vorstbestandheid

TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.

Naast producten gebakken uit klei kunnen we ook straatstenen en tegels uit andere materialen testen, zoals bijvoorbeeld betonproducten en producten uit natuursteen.
bakken-van-klei-01
emissie-metingen

Testen dakpannen.

Keramische dakpannen moeten voldoen aan EN 1304 en daarnaast in Nederland bijvoorbeeld ook aan aspecten die samenhang hebben met het KOMO keur. Hierop worden verschillende eigenschappen periodiek en ten behoeve van verificatie gecontroleerd.

Het betreft:

 • beschadigingen
 • (werkende) maten
 • vormeigenschappen (rechtheid en scheluwte)
 • waterdichtheid
 • buigsterkte
 • vorstbestandheid

Naast producten gebakken uit klei kunnen we ook dakpannen uit andere grondstoffen testen.

TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.

respirabel-kwarts-op-de-werkplek-03
kwaliteit-bouwmaterialen-procescontrole-en-kwaliteitszorg-01

Testen wand- en vloertegels.

Wand- en vloertegels moeten voldoen aan EN 14411 en daarnaast in Nederland bijvoorbeeld ook aan aspecten die samenhang hebben met het KOMO keur. Hierop worden verschillende eigenschappen periodiek en ten behoeve van verificatie gecontroleerd.

Het betreft:

 • visuele aspecten
 • vormeigenschappen
 • wateropneming
 • volumieke massa
 • breuksterkte
 • slijtvastheid
 • slagvastheid
 • glazuurhardheid
 • haarscheurbestendigheid
 • vorstbestandheid

Naast producten gebakken uit klei kunnen we ook tegels van andere herkomst testen.

TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.

3
uitloging-vormgegeven-bouwmaterialen-01
Het onderzoek aan vuurvaste producten bij TCKI beperkt zich in de regel tot het vaststellen van de chemische samenstelling, de dichtheid en de sterkte van het product.

Testen vuurvaste producten.

Op grond hiervan kan worden bepaald of een product geschikt is voor de beoogde toepassing.

arbeidsomstandigheden-en-veiligheid-en-milieu-01
onderzoek-aan-keramische-grondstoffen-02

Testen gresbuizen.

Gresbuizen voor riolering kunnen we testen op:

 • kruindruksterkte
 • druksterkte
 • vormeigenschappen
 • gladheid van het binnenoppervlak

Naast producten gebakken uit klei kunnen we ook buizen uit ander materiaal testen.

TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden.
Wij helpen u graag verder.