Kwaliteit bouwmaterialen, procescontrole en kwaliteitszorg.

Bouwmaterialen moeten voldoen aan eisen ten aanzien van kwaliteit en duurzaamheid. Het op een beheerste wijze produceren, zorgt er voor dat bij voortduring aan deze kwaliteitseisen kan worden voldaan.

TCKI beschikt over adviseurs die voor vele materialen en processen bekend zijn met alle aspecten van EN en ISO normen, accreditatie, (KOMO) certificering en CE verklaringen.

Onze adviseurs kunnen u uitstekend begeleiden bij het op maat inrichten van een proces-kwaliteitsborgingsysteem, gericht op optimale productkwaliteit. Onderzoek, uitwerkingen en advies zijn altijd maatwerk.

Wij helpen u graag verder.