Uitloging vormgegeven bouwmaterialen.

Alle bouwmaterialen die ín of óp de Nederlandse bodem worden toegepast moeten voldoen aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Dit houdt in dat er eisen gesteld worden aan de samenstelling en/of het uitlooggedrag van deze materialen.

TCKI is AP04 geaccrediteerd om dit onderzoek uit te voeren voor zowel volledige als verkorte proeven. TCKI is een door de overheid aangewezen laboratorium.

Bij het uitlooggedrag wordt op basis van elementconcentraties van metalen en anionen een afgiftegedrag en een emissie vanuit het product berekend. Dit wordt eventueel getoetst aan grenswaarden.

Naast producten gebakken uit klei onderzoeken we ook bouwmaterialen van andere herkomst.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.

rva-testing-l-254

TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden.
Wij helpen u graag verder.