tcki-arbo-stofmeting-bouw
arbo stofmeting op de werkplaats.
tcki-arbo-stofmeting
specialistische arbo stofmeting.

Stofmetingen op de persoonsgebonden werkplek en op de bouwplaats.

Tijdens het bouwproces of in industriële omgevingen komen altijd stofdeeltjes vrij. Stof dat zo fijn is dat we het in kunnen ademen wordt inhaleerbaar stof genoemd. Via de neus en de mond kunnen de fijnste stofdeeltjes doordringen tot diep in de longen en daar achterblijven.

Dit fijnstof in de bouw en in de industrie noemen we respirabel stof. Afhankelijk van de samenstelling kunnen deze stofdeeltjes meer of minder schadelijk zijn. Het gaat bij schadelijke stofdeeltjes vooral om vrijkomend kwartsstof bij het zagen, frezen en verwerken van steen, kalkzandsteen, cement, beton en zand. Het spreekt voor zich dat dat een ongewenste situatie is.

Als onderneming heeft u de plicht om fijnstof in de bouw en de industrie zo veel mogelijk te voorkomen en uw medewerkers hiertegen te beschermen. Niet alleen binnen in een bedrijf, maar ook buiten op de bouwplaats. Een bouwplaats geldt daarbij als een soort tijdelijk bedrijf.

Een RI&E – Risico Inventarisatie & Evaluatie is vaak onvoldoende om veilig te kunnen bouwen. Afhankelijk van de omvang en van de specifieke risico’s op de bouwplaats moet er een veiligheids- en gezondheidsplan komen. U dient te zorgen voor persoonlijke veiligheidsmiddelen als helm, schoenen, handschoenen, bril, aangepaste kleding, mondkapjes en veilig gereedschap.

U moet er bij bouwprojecten of bij industriële werkzaamheden in uw bedrijf aan denken om stofmetingen mee te nemen. Een specialist als TCKI kan deze arbo-stofmetingen voor u uitvoeren. Dit kan veelal in combinatie met een NEN-EN-ISO 9612 arbo geluidmeting.

Specialist in RvA geaccrediteerde arbo-stofmetingen.

TCKI is dé specialist in arbo-stofmetingen. Wij zijn RvA-geaccrediteerd om de totale hoeveelheid stof of de hoeveelheden respirabel stof als de hoeveelheid respirabel kwarts, cristobaliet of tridimiet vast te stellen. Deze (respirabel) stofmeting wordt uitgevoerd op basis van relevante aspecten uit NEN-EN 481, NEN-EN 482 en NEN-EN 689.

Laat ons uw stofmetingen uitvoeren en zorg ervoor dat u aan deze arbowet voldoet.