Nieuwsbrief februari 2021

Kleureigenschappen van producten.

Kleureigenschappen van producten.

Wanneer aan alle producteigenschappen wordt voldaan, maakt het uiterlijk het product potentieel uniek, waarop veelal wordt geselecteerd. Het uiterlijk is namelijk zichtbaar en tastbaar. Kleur is een belangrijk aspect binnen het uiterlijk van een product. Maar wat betekent het nu eigenlijk wanneer een product een bepaalde kleur heeft? Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden.

Kleur is enerzijds simpelweg een materiaaleigenschap, de resultante van de combinatie van lichtgolven die door een oppervlak worden weerkaatst. De perceptie van een kleur kan echter verschillen en is sterk afhankelijk van andere factoren zoals de aard van de lichtbron en de structuur van het materiaal. Het type licht is van invloed door de verschillende golflengten van het licht. Rood licht geeft veelal een rode kleur. De structuur van een materiaal beïnvloedt de kleur doordat hierdoor in meer of mindere mate ook een spiegelende component van het invallende licht terecht komt in het oog van de observator.

De feitelijk kleur of ‘true color’ van een materiaal is relevant voor de kwaliteitsfunctionaris; die wil controleren of de echte kleur van gebruikte pigmenten of een product aan de juiste specificaties voldoet. De perceptie van kleur, ook wel de schijnbare kleur genoemd, is met name relevant voor de klant, die veelal heeft gekozen voor de typische uitstraling van een product. De kleurbeleving staat centraal. Kleur en de perceptie van kleur, maar ook kleurverschillen kunnen worden geobjectiveerd door middel van een kleurmeting. Voor een geobjectiveerd kleurverschil kan worden bepaald of dit verschil zichtbaar is voor het menselijke oog.

Aan de hand van het resultaat van een kleurmeting kan ook de lichtreflectiewaarde (LRV) worden bepaald. De lichtreflectiewaarde beschrijft de hoeveelheid zichtbaar licht in alle golflengten en in alle richtingen die door een materiaal wordt weerkaatst. Deze waarde is ook erg bepalend voor beleving van kleur in bijvoorbeeld een ruimte, maar wordt daarnaast ook gebruikt om visueel contrast te berekenen. 

De omzetting van licht in warmte-energie veroorzaakt opwarming van een oppervlak. Donkere kleuren absorberen meer licht en dus warmte-energie, en zijn daarmee gevoeliger voor spanningen door thermische uitzetting. Zwarte bakstenen kunnen hierdoor op warme dagen een temperatuur bereiken van wel 70 °C. De lichtadsorptiewaarde, als tegenhanger van de lichtreflectiewaarde, is een goede indicatie voor de mate waarin dit gebeurt.

We kunnen de kleurmetingen uitvoeren aan zowel losse producten of productsorteringen, als ook op locatie aan reeds verwerkte producten of productsorteringen. Bent u geïnteresseerd of uw product aan specifieke visuele eisen voldoet, of wilt u de visuele eigenschappen van uw product bepalen en/of declareren? TCKI kan u hierbij ondersteunen. 

Voor meer informatie neem contact op met Stan Aben.

Wij helpen u graag verder.

Stan Aben MSc

Hoofd afdeling Technologie

Proces Simulatiemodellen.

Rekenmodellen worden ontwikkeld om inzicht te krijgen in procesvoeringen zonder de procesvoering hiervoor zelf te hoeven aanpassen. Een procesaanpassing in een simulatiemodel geeft al snel een antwoord op het resultaat dat u in de praktijk in grote lijnen kunt verwachten. TCKI beschikt over meerdere modellen waarvan het ovenmodel TTsim en het drogermodel TDsim het meest toegepast worden in de praktijk om beide processen te optimaliseren. Om deze modellen van de juiste input te voorzien is bij TCKI kennis en meetapparatuur aanwezig. Kennis die bij de voorliggende energietransitie nodig is om de doelstellingen in 2030 en 2050 te kunnen realiseren. Het oven- en drogerproces zijn samen voor 80 tot 90 % verantwoordelijk voor uw huidige energiegebruik. 

Drogermodel, TDsim.

Het drogermodel wordt gevoed met meetresultaten (waterverdamping en krimp van de producten en luchtcondities van de droogkamer), die beschikbaar komen op basis van metingen die worden uitgevoerd in uw bestaande droger. Deze meetresultaten worden omgezet naar productinformatie en droogluchtcondities van de droogkamer om het drooggedrag van een product te simuleren. Bij deze simulatie kunnen de droogtijden en/of de luchtcondities worden aangepast. Deze modelering geeft snel inzicht in de mogelijkheden om het drooggedrag van de producten te veranderen om de droogkwaliteit, droogtijd en uitlaatcondities te verbeteren. Uitval van gebakken producten is in de praktijk terug te herleiden naar het droogproces door droogstructuur en rotte kernen, waarbij de kern los droogt van de buitenschil.

Ovenmodel, TTsim.

TCKI heeft de beschikking over een oven simulatiemodel, TTsim, die op een zeer gedetailleerd niveau inzicht geeft in de procesvoering van uw tunneloven. Naast inzicht die wordt verkregen bij aanpassing van parameters (rookgastrek, brander- en snelkoelingsetpoints, etc.), kan ook veel geleerd worden met betrekking tot het regelgedrag van een tunneloven. Het model geeft op een juiste wijze visueel inzicht in de verandering van de stookcurve die de producten doorlopen en kan dus ook procesoperators ondersteunen bij het maken van de juiste instellingskeuzes. 

Voordat wordt gestart met de modellering van een basiscase wordt in de regel eerst uw eigen tunnelovenproces goed in beeld gebracht door het uitvoeren van procesmetingen, massa- en energiebalans en ovenatmosfeermetingen. Deze meetgegevens samen met de lay-out van uw oven worden gemodelleerd in TTsim. Na het afronden van de basiscase kunnen binnen het ovenmodel diverse mogelijkheden voor het verbeteren van uw oven-energieverbruik worden doorgerekend.

U krijgt zo inzicht in de temperatuurcurve, rookgastrek, ovenatmosfeer (O2, CO2, NOx, etc.), massa- en energiebalans, energieverbruik van de oven (bruto en netto) en lekkages die optreden tussen wielstelruimte en oven. Het verschil tussen het bruto- en netto-verbruik van de oven is de hoeveelheid energie die ter beschikking komt voor het droogproces. Deze beschikbaar komende energiestroom heeft weer invloed op het energieverbruik van uw droger.

Door beide modellen samen toe te passen krijgt de procesoperator inzicht en scholing en wordt in samenspraak de procesvoering geoptimaliseerd. Hiermee bent u op de toekomst voorbereid. 

Wij zijn graag bereid om u nader te informeren over de mogelijkheden voor het verder verlagen van uw energieverbruik.

Voor meer informatie neem contact op met Rob Mentink of Coen van Mosseveld.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd afdeling Techniek

ing. Coen van Mosseveld

Senior Adviseur