TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden.

Reststoffen zijn stoffen die vrijkomen bij bepaalde processen en die bij dat betreffende proces niet meer inzetbaar zijn. In veel gevallen kunnen ze bij andere productieprocessen wel een nuttige grondstof vormen.

Om de bruikbaarheid vast te stellen kijken we eerst globaal naar de kansen en de bedreigingen. Hierna kan een onderzoeksprogramma worden bepaald, waarbij we eerst kijken naar de uitwerking van vooraf afgestemde doseringen op een aantal basis-kleisoorten. Dit geeft namelijk al enig inzicht in de effecten op het vormgevings-, droog en bakgedrag van de klei en de invloed op uiteindelijke productkleuren.

Bij aangetoonde geschiktheid kan het onderzoek worden opgeschaald en uitgebreid en kunnen we uiteindelijk ook fabrieksproeven begeleiden.

TCKI heeft veel ervaring met het inzetten van reststoffen als grondstof in de kleiverwerkende industrie.

Integer, onafhankelijk, objectief onderzoek en advies. ISO 17025 geaccrediteerd.

Wij doen zeer gedegen onderzoek, voeren analyses uit en testen materialen, zodat alle partijen (uzelf, uw klanten, uw medewerkers, de overheid en inspecties) overtuigd worden van verantwoorde procesvoering, werkomstandigheden, omgevingseffecten en productkwaliteit.
TCKI heeft het vertrouwen van veel afnemers en producenten van bouwmaterialen.

TCKI staat voor integer, onafhankelijk, innovatief met de hoogste kwaliteit en leveringssnelheid van analyses en onderzoeksresultaten.

Wij zijn als geen ander in staat om de eigenschappen en de kwaliteit van uw grondstoffen, producten en productieprocessen op een geaccrediteerde manier aan te tonen. Rapportage vindt plaats in het Engels, Duits, Frans, of Nederlands, zodat de resultaten direct door u gebruikt kunnen worden.

TCKI werkt op basis van nationale en internationale normen en richtlijnen, waarbij een uitgebreid systeem van interne en externe controle zorg draagt voor de hoogste kwaliteit van de verrichtingen en diensten.

TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.

TCKI is uw beste partner om processen en producten te verantwoorden.

Onafhankelijk, deskundig en efficiƫnt advies en onderzoek uitgevoerd door TCKI vormen een meerwaarde voor uw bedrijf. Veel van onze laboratoriumonderzoeken en meetgroepverrichtingen zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA, L 254).

Dit geeft u een maximale garantie op een juiste uitvoering van de werkzaamheden en objectief en oanafhankelijk bepaalde, juiste meetwaarden.

rva-testing-l-254