Kwaliteit bouwmaterialen, procescontrole en kwaliteitszorg.

Bouwmaterialen moeten voldoen aan eisen ten aanzien van kwaliteit en duurzaamheid. Het op een beheerste wijze produceren, zorgt er voor dat bij voortduring aan deze kwaliteitseisen kan worden voldaan. 

TCKI beschikt over adviseurs die voor vele materialen en processen bekend zijn met alle aspecten van EN en ISO normen, accreditatie, (KOMO) certificering en CE conformiteitsverklaringen.

Onze adviseurs kunnen u uitstekend begeleiden bij het op maat inrichten van een proceskwaliteitsborgingsysteem, gericht op optimale productkwaliteit. Onderzoek, uitwerkingen en advies zijn altijd maatwerk.

Fysische, mechanische, chemische en thermische beproeving bouwmaterialen.

Bouwmaterialen kunnen en moeten op vele eigenschappen worden gecontroleerd en getest. Het gaat om:

 • Vormeigenschappen
 • Wateropzuiging
 • Wateropneming
 • Waterdoorlaatbaarheid
 • Sterkte-eigenschappen
 • Aspecten van duurzaamheid (zouten en vorstbestandheid)

Voor iedere soort materiaal zijn verschillende testmethoden gangbaar of voorgeschreven. We voeren onderzoeken uit in het kader van de productiecontrole van producenten, in opdracht van certificatie-instellingen zoals SKG-IKOB en KIWA en in opdracht van de handel en particulieren.

Voor een actueel overzicht van RvA, ISO/IEC 17025 geaccrediteerde verrichtingen, volg deze link. TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden.

Bouwmaterialen moeten voldoen aan alle eisen, waaronder uitloging.

Natuurlijk kunnen we ook in voorkomende gevallen testen en controles op klantspecificatie uitvoeren. Naast keramische producten testen we producten uit natuursteen, (cellen)beton of kalkzandsteen.

Alle bouwmaterialen die ín of óp de Nederlandse bodem worden toegepast moeten voldoen aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Dit houdt in dat er eisen gesteld worden aan de samenstelling en/of het uitlooggedrag van deze materialen.

TCKI is AP04 geaccrediteerd om dit onderzoek uit te voeren voor zowel normatieve als verkorte of afgeleide proeven op vormgegeven als granulaire bouwmaterialen. TCKI is een door de Nederlandse overheid aangewezen laboratorium. Naast producten gebakken uit klei onderzoeken we ook bouwmaterialen van andere herkomst.

Bij het uitlooggedrag wordt op basis van elementconcentraties van metalen en anionen een afgiftegedrag en een emissie vanuit het product berekend. Dit wordt eventueel getoetst aan grenswaarden.

Metselbakstenen moeten voldoen aan EN 771-1.

Metselbakstenen moeten voldoen aan EN 771-1 en daarnaast in Nederland bijvoorbeeld ook aan aspecten die samenhang hebben met het KOMO keur (in België Benor keurmerk en in Duitsland een Überwachung). Hierop worden verschillende eigenschappen periodiek en ten behoeve van verificatie gecontroleerd.

Het betreft:

 • Beschadigingen
 • De gemiddelde maat
 • Maatspreiding
 • Wateropneming
 • Initiële wateropzuiging
 • Volumieke massa en poriegrootteverdeling
 • Druksterkte
 • Oplosbare zouten
 • Vorstbestandheid

Sterkte en duurzaamheid.

Daarnaast moet (prefab) metselwerk ook voldoen aan aspecten van sterkte en duurzaamheid. Vaak wordt onderzoek gedaan naar de buigsterkte, vorstbestandheid en afschuif-, trek- of hechtsterkte.

Naast producten gebakken uit klei kunnen we ook metselstenen uit andere grondstoffen testen.

Gebakken straatstenen moeten voldoen aan EN 1344.

Gebakken straatstenen moeten voldoen aan EN 1344 en daarnaast in Nederland bijvoorbeeld ook aan aspecten die samenhang hebben met het KOMO keur (in België Benor keurmerk en in Duitsland een Überwachung). Hierop worden verschillende eigenschappen periodiek en ten behoeve van verificatie gecontroleerd.

Het betreft:

 • Beschadigingen
 • De gemiddelde maat
 • Maatspreiding
 • Wateropneming
 • Breuksterkte
 • Buigtreksterkte
 • Slijtweerstand
 • Stroefheid
 • Vorstbestandheid

Naast producten gebakken uit klei kunnen we ook straatstenen en tegels uit andere materialen testen, zoals bijvoorbeeld betonproducten en producten uit natuursteen.

Testen dakpannen.

Keramische dakpannen moeten voldoen aan EN 1304 en daarnaast in Nederland bijvoorbeeld ook aan aspecten die samenhang hebben met het KOMO keur. Hierop worden verschillende eigenschappen periodiek en ten behoeve van verificatie gecontroleerd.

Het betreft:

 • Beschadigingen
 • (Werkende) maten
 • Vormeigenschappen (rechtheid en scheluwte)
 • Waterdichtheid
 • Buigsterkte
 • Vorstbestandheid

Naast producten gebakken uit klei kunnen we ook dakpannen uit andere grondstoffen testen.

Testen wand- en vloertegels.

Wand- en vloertegels moeten voldoen aan EN 14411 en daarnaast in Nederland bijvoorbeeld ook aan aspecten die samenhang hebben met het KOMO keur. Hierop worden verschillende eigenschappen periodiek en ten behoeve van verificatie gecontroleerd.

Het betreft:

 • Visuele aspecten
 • Vormeigenschappen
 • Wateropneming
 • Volumieke massa
 • Breuksterkte
 • Slijtvastheid
 • Slag- of stootvastheid
 • Glazuurhardheid / inkrasbaarheid (Mohs’ hardheid) 
 • Haarscheurbestendigheid
 • Vorstbestandheid

Naast producten gebakken uit klei kunnen we ook tegels van andere herkomst testen. TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.

Testen vuurvaste producten.

Op grond hiervan kan worden bepaald of een product geschikt is voor de beoogde toepassing.

Testen gresbuizen.

Gresbuizen voor riolering kunnen we testen op:

 • Kruindruksterkte
 • Druksterkte
 • Vormeigenschappen
 • Gladheid van het binnenoppervlak

Naast producten gebakken uit klei kunnen we ook buizen uit ander materiaal testen.

Wij helpen u graag verder.

ing. Ineke Geist

Hoofd Laboratorium

Marco Bouwman

Dagelijkse leiding Laboratorium

ing. Edwin van Ommeren

Senior Adviseur

TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.