Disclaimer

TCKI verleent u hierbij toegang tot de website www.tcki.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere documentatie. TCKI behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

TCKI spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt gepubliceerd zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TCKI nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informative op deze website liggen bij TCKI. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TCKI, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.