Toepassen van steenstrippen en lijmonderzoek.

Toepassen van steenstrips en lijmonderzoek.

Hechtsterkte en duurzaamheid.

TCKI wordt al vele jaren betrokken bij (problemen met) verlijming van steenstrips op verschillende soorten ondergronden en heeft ook zitting gehad in de begeleidingscommissie over een beoordelingsrichtlijn voor het verlijmen van steenstrips (BRL 1330). Een belangrijk onderdeel van deze BRL is het testen van systemen met verlijmde steenstrips, om te bepalen in welke mate de lijmverbinding als voldoende duurzaam kan worden aangemerkt. TCKI beschikt over diverse typen klimaatkamers en kan testen uitvoeren volgens vele soorten normen en richtlijnen. 

Hechtsterktemetingen van steenstrips op ondergronden.

Hechtsterktemetingen van steenstrips op ondergronden kunnen ook op locatie worden uitgevoerd. Tevens kunnen afspraken worden gemaakt om in situ (bijvoorbeeld op proefpanelen), gekoppeld aan een afgestemde frequentie van testen, een eventuele terugloop in hechtsterkte te monitoren.

Lijmen voor tegels (en steenstrippen).

Er kunnen diverse onderzoeken aan lijmen voor tegels worden uitgezocht. Het betreft hier enerzijds trekproeven ter bepaling van de hechtsterkte van lijmverbindingen, al dan niet na verschillende wijzen van veroudering. Anderzijds gaat het bijvoorbeeld om afschuifproeven volgens diverse beoordelingsrichtlijnen en standaarden. 

Wij helpen u graag verder.

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Directeur

Stan Aben MSc

Hoofd afdeling Technologie

ir. Hans van Wijck

Senior Adviseur