Adviesgroep.

adviesgroep

Onafhankelijk advies en onderzoek.

Wij helpen u graag verder.

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Directeur

meetgroep

RvA ISO/IEC 17025 geaccrediteerde metingen.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd afdeling Techniek

Meetgroep.

Laboratorium.

laboratorium

ISO/IEC 17025 geaccrediteerde verrichtingen.

Wij helpen u graag verder.

ing. Ineke Geist

Hoofd Laboratorium

TCKI is al ruim 65 jaar een onafhankelijk onderzoeksinstituut, kenniscentrum en adviesbureau.

TCKI is al meer dan 65 jaar een onafhankelijk onderzoeksinstituut, kenniscentrum en adviesbureau voor minerale grondstoffen en de daarmee geproduceerde bouwmaterialen. Daarbij is tevens expertise aanwezig met betrekking tot de daarbij behorende productieprocessen en -technieken.

TCKI heeft gekwalificeerde medewerkers werkzaam in de gespecialiseerde teams Meetgroep, Laboratorium, Tekenbureau en Adviesgroep.

Adviseurs hebben hun achtergrond in de chemie, in materiaalkunde, procestechniek en werktuigbouwkunde. Zij delen hun kennis en ervaring en versterken op deze manier adviezen die aan klanten worden verstrekt.

De meettechnici leggen met hun geavanceerde meetinstrumenten procesomstandigheden vast. Op basis van deze informatie kunt u maatregelen treffen, die leiden tot een effectievere en efficiƫntere bedrijfsvoering. Denkt u hierbij niet alleen aan kwantiteit- en kwaliteitsaspecten, maar ook aan het terugdringen van energiekosten.

Op milieugebied kunnen wij onze expertise en apparatuur inzetten om luchtemissies conform verschillende meetnormen te bepalen. Ten aanzien van arbeidsomstandigheden voeren we veel bemonsteringen en analyses van respirabel (kwarts)stof en andere stoffen uit. Onze milieu- en arbo-analyses zijn nagenoeg allemaal ISO/IEC 17025 geaccrediteerd.

TCKI Laboratorium voor ISO/IEC 17025 geaccrediteerde verrichtingen.

In ons moderne laboratorium voeren wij gespecialiseerde analyses uit op silicaat grondstoffen, waaronder klei en zand, maar ook op vele toeslagstoffen en secundaire grondstoffen. Naast de keramische industrie, vragen regelmatig andere sectoren om analyses op maat. Zowel in opdracht van producenten als van certificatie-instellingen testen wij bouwproducten en -materialen op verschillende soorten eigenschappen.

Het betreft hier:

  • Vormeigenschappen
  • Fysische eigenschappen
  • Mechanische eigenschappen
  • Chemische eigenschappen
  • Duurzaamheidaspecten (vorstbestandheid)
  • Stroefheidseigenschappen van vloerproducten en -materialen

Voor een actueel overzicht van ISO/IEC 17025 geaccrediteerde verrichtingen, volg deze link.

Naast standaardanalyses, wordt op het laboratorium ook maatwerk verricht. Het betreft specifiek onderzoek dat met de opdrachtgever, al dan niet in samenspraak met een adviseur, is afgestemd.

TCKI Onderzoeken, uitwerkingen en adviezen zijn altijd maatwerk.

Na het meten en analyseren leveren onze adviseurs en senior adviseurs een bondig en praktisch bevindingenverslag en advies. De kennisgebieden in de bouwkeramische industrie zijn o.a. techniek, technologie, energie, (silicaat)grondstoffen, kwaliteitsystemen, geluid, productuitloging en arbeidsomstandigheden. Tevens adviseren we over grondstofvoorbewerking/massabereiding, vormgeving, drogen en bakken/branden van keramische producten.

Klanten vertrouwen al tientallen jaren op onze ondersteuning bij beslissingen over aanpassingen in de bedrijfsvoering en bij nieuwbouw. De kennis en ervaring die we opgedaan hebben in de keramische industrie, is vaak uitstekend toepasbaar in andere sectoren. Denk hierbij met name aan onderwerpen gerelateerd aan productietechnieken, energie, milieu en arbeidsomstandigheden.

Managementteam, Stan Aben, Ronny Lugtenberg en Rob Mentink.
rva-testing-l-254
  • Laboratorium voor ISO/IEC 17025 geaccrediteerde verrichtingen
  • Antislipmeting en stroefheidsmeting conform de norm NEN 7909
  • Arbo stofmetingen op basis van relevante aspecten uit NEN-EN 481, NEN-EN 482, NEN-EN 689
  • Arbo geluidmeting [geluidniveaumeting, geluidexpositie] op basis van NEN-EN-ISO 9612

Download hier een complete omschrijving van door de meetgroep van TCKI uit te voeren verrichtingen.

Laboratorium opdrachtformulieren.
Opdrachtformulier analyses grondstof (deelnemers) (Word)
Opdrachtformulier bultopbouw (deelnemers) (Word)
Opdrachtformulier productonderzoek (deelnemers) (Word)
Opdrachtformulier laboratorium (niet deelnemers) (Word)