Arbo

Arbo stofmeting
houtindustrie, timmerbedrijf.

Arbo

Arbo stofmeting
bouwwerkplaats.

Arbo

Arbo stofmeting
baksteen, tegels, natuursteen, kalkzandsteen, beton.

Arbo

Arbo stofmeting
metaal industrie.

Arbo

Arbo stofmeting
infra en wegenbouw.

Arbo

Arbo stofmeting
grondstoffen, zand, klei, steenachtige materialen.

TCKI is hét expertisecentrum voor arbometingen.

Met gekwalificeerde medewerkers zijn wij werkzaam in de teams meetgroep, laboratorium en adviesgroep. In ons geavanceerde laboratorium voeren wij gespecialiseerde analyses uit op de bemonsterde filters. 

Wij leveren onze bijdrage aan een gezonde bouwwereld met focus op de bouwproductenindustrie, verwerkende industrie en arbodiensten.

Er worden RvA-geaccrediteerde arbo-stofmetingen op de werkplek uitgevoerd alsmede arbo-geluidsmetingen. Dit doen we niet alleen bij producenten van steenachtige bouwmaterialen, maar ook in de hout- en timmerindustrie, in de metaalindustrie, maar ook als toeleverancier voor arbodiensten.

TCKI beschikt over de expertise en de instrumenten om de samenstelling van grond, water en gasstromen te meten en verspreidings-modelberekeningen uit te voeren bij emissies naar de atmosfeer. Zo brengen we de belasting in kaart van de bodem, het grond- en oppervlaktewater en de atmosfeer, door bijvoorbeeld een industriële activiteit. Verder beschikken we over rekenmodellen om geluidcontouren rondom een (industriële) activiteit te kunnen vaststellen.

Uw partner voor een specialistische RvA geaccrediteerde arbostofmeting.

Met TCKI heeft u de garantie van RvA – Raad van Accreditatie, ISO/IEC 17025 geaccrediteerde verrichtingen. TCKI is RvA geaccrediteerd voor het vaststellen van de totale hoeveelheid stof, de hoeveelheid respirabel stof als de hoeveelheid respirabel kwarts, cristobaliet of tridimiet.

Deze specialistische arbo stofmeting wordt uitgevoerd op basis van relevante aspecten uit NEN-EN 481, NEN-EN 482, NEN-EN 689.


TCKI voert ook arbo geluidmetingen uit op diverse werkplekken in bedrijven. Op basis van de meetresultaten worden indien nodig verbetermaatregelen voorgesteld en begeleid. Voor deze aanpak wordt gebruik gemaakt van de gezamenlijke inzet van de meetgroep en de adviesgroep van TCKI.

De arbo geluidmeting [geluidniveaumeting, geluidexpositie] zijn gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9612.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd afdeling Techniek

ing. Frits de Graaf

Adviseur