TCKI is hét expertisecentrum voor arbo, energie, grondstoffen en milieu.

TCKI beschikt over de expertise en de instrumenten om de samenstelling van grond, water en gasstromen te meten en verspreidings-modelberekeningen uit te voeren bij emissies naar de atmosfeer. Zo brengen we de belasting van de bodem, het grond- en oppervlaktewater en de atmosfeer, door bijvoorbeeld een industriële activiteit, in kaart. Verder beschikken we over rekenmodellen om geluidcontouren rondom een (industriële) activiteit te kunnen vaststellen.

TCKI voert ook geluidmetingen uit op diverse werkplekken in bedrijven. Op basis van de meetresultaten worden indien nodig verbeteringsmaatregelen voorgesteld en begeleid. Voor deze aanpak wordt gebruik gemaakt van de gezamenlijke inzet van de meetgroep en de adviesgroep van TCKI.

Uw partner voor een specialistische RvA geaccrediteerde arbostofmeting.

Met TCKI heeft u de garantie van RvA – Raad van Accreditatie, ISO 17025 geaccrediteerde verrichtingen. TCKI is RvA geaccrediteerd voor het vaststellen van de totale hoeveelheid stof, de hoeveelheid respirabel stof als de hoeveelheid respirabel kwarts, cristobaliet of tridimiet.

Deze specialistische arbo stofmeting wordt uitgevoerd op basis van relevante aspecten uit NEN-EN 481, NEN-EN 482, NEN-EN 689.

De arbo geluidmeting [geluidniveaumeting, geluidexpositie] is gebaseerd op NEN-EN-ISO 9612.

TCKI ruim 60 jaar onafhankelijk onderzoeksinstituut, kenniscentrum en adviesbureau in de bouwindustrie.

Met uiterst gekwalificeerde medewerkers zijn we werkzaam in de teams Meetgroep, Laboratorium, Tekenbureau en Adviesgroep. In ons zeer geavanceerde laboratorium voeren we gespecialiseerde analyses uit op silicaat grondstoffen waaronder klei en zand, maar ook op vele toeslagstoffen en secundaire grondstoffen.

Wij leveren onze bijdrage aan een gezonde bouwwereld met focus op bouwindustrie, verwerkende industrie en arbodiensten.

  • Houtindustrie, timmerindustrie: arbo expertise, RvA geaccrediteerde arbo stofmeting, arbo geluidmeting
  • Bouwindustrie, aannemers: RvA geaccrediteerde arbo stofmeting op werkplaats, persoonsgebonden arbo geluidmeting op werkplaats
  • Metaalindustrie: RvA geaccrediteerde arbo stofmeting, arbo geluidmeting op persoonsgebonden werkplaats
  • Steenindustrie, tegelindustrie: RvA geaccrediteerde arbo stofmeting, arbo geluidmeting op persoonsgebonden werkplaats
  • Arbodiensten: onafhankelijke specialistische arbo expertise en metingen

TCKI voert ook verdiepende Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) uit.

TCKI voert Risico Inventarisaties en Evaluaties – RI&E uit. Op basis van inspecties ter plaatse stellen we adviezen ter verbetering van de veiligheid van werknemers en derden op en begeleiden bij de uitvoering hiervan. TCKI inventariseert of het uitoefenen van werkzaamheden een gezondheidsrisico inhoudt op korte of lange termijn.

We stellen RI&E rapporten van onze bevindingen op voor het bedrijf die verder te toetsen zijn door arbodiensten. Op basis van een uitgevoerde inventarisatie kan worden vastgesteld of er aanvullende metingen moeten plaatsvinden.

  • productgebonden gevaarlijke stoffen (denk aan respirabel kwarts)
  • procesgebonden gevaarlijke stoffen (denk aan gas en olie)
  • gebouwgebonden gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld TL balken en asbest)
tcki-arbo-stofmeting
tcki arbostofmeting houtindustrie, timmerbedrijf.
tcki-arbo-stofmeting-bouw
tcki arbostofmeting bouwwerkplaats.
tcki-arbo-stofmeting-bouw
tcki arbostofmeting baksteen, tegels, natuursteen, kalkzandsteen, beton.
tcki-arbo-stofmeting-metaal
tcki arbostofmeting metaal industrie.
tcki-arbo-stofmeting-infra
tcki arbostofmeting infra en wegenbouw.
tcki-arbo-stofmeting-grondstof
tcki arbostofmeting grondstoffen, zand, klei, steenachtige materialen.