Buigproef conform EN 1052-2.

Onderzoek aan metselwerk. Objectieve beoordeling van de kwaliteit.

De kwaliteit van metselwerk kan objectief worden beoordeeld, tijdens de realisatie of na het  gereedkomen. Het toetsingskader hierbij kunnen zijn: afgegeven specificaties beoordelingsrichtlijnen voor metselbaksteen of uitvoeringsrichtlijnen voor het metselwerk als geheel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan visuele eigenschappen en beschadigingen. 

Dilatatie-adviezen.

Bouwkundig medewerkers stellen gevel-dilatatieplannen op en verstrekken advies.  

(Hecht)Sterkte van mortel aan bakstenen.

Vaak gaat het hierbij om het bepalen van de buigtreksterkte van een metselwerk of de afschuifsterkte van de mortel. Testen aan proefstukken kunnen door TCKI worden uitgevoerd. 

Tevens kunnen bijvoorbeeld buigtreksterktes en doorbuiggedrag van lateien worden getest en zijn er impacttesten aan bouwelementen mogelijk.

Wij helpen u graag verder.

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Directeur

Stan Aben MSc

Hoofd afdeling Technologie

ir. Hans van Wijck

Senior Adviseur