Keramische procestechnologie.

Al sinds 1956 heeft TCKI een schat aan ervaring en kennis opgebouwd over het (keramisch) productieproces. Talloze bedrijven wisten hun processen te verbeteren op basis van onze adviezen.

De processen van grondstofvoorbereiding, vormgeving, drogen en stoken van vormelingen dienen ieder op zich goed te verlopen. Als het gaat om de productie en productkwaliteit, moeten ze tevens optimaal op elkaar worden afgestemd.

Keramisch productieproces verbeteren.

Opdrachtgevers kunnen vertrouwen op onze professionals van het laboratorium, de meetgroep, tekenkamer en de adviesgroep. Gezamenlijk ondersteunen wij bedrijven met metingen en adviezen om het keramisch productieproces vorm te geven, te optimaliseren en te vernieuwen.

Wij kunnen vanzelfsprekend deze opgebouwde kennis ook inzetten voor andere productieprocessen met overeenkomstige kenmerken. Onderzoek, uitwerkingen en advies zijn altijd maatwerk.

Vormgevingsgedrag van klei.

Het vormgevingsgedrag van klei kan gekarakteriseerd worden op basis van een aantal laboratoriumanalyses op een grondstof. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij voor iedere grondstof(receptuur) aangeven welke vormgevingsmethode(n) geschikt is (zijn) om de kwantiteit en kwaliteit van de productie te bereiken die men wenst. In voorkomende gevallen adviseren wij op welke wijze het vormgevingsgedrag kan worden beïnvloed of verbeterd.

Drogen van klei.

TCKI heeft expertise op het gebied van schadevrij drogen van vele soorten producten, vooral binnen de keramische industrie. Onze grote deskundigheid op het gebied van droogprocessen is ook zeer goed toepasbaar in andere sectoren.

Keramische vormelingen.
Het schadevrij en energiezuinig drogen van keramische vormelingen kan alleen goed uitgevoerd worden als het droogproces volledig wordt beheerst. Op basis van ons laboratoriumonderzoek karakteriseren we kleien en leggen we een eerste inschatting van de noodzakelijke aanpak vast. TCKI beschikt ook over een laboratoriumdroger om simulatieproeven in uit te voeren.

Meten en vastleggen.
Met een pilotdroger voeren we productieproeven bij bedrijven uit. Hiermee leggen we de juiste lay-out, outillage en procesvoering in een bedrijfsdroger vast of we constateren dat aanpassingen wenselijk zijn. In praktijkdrogers kunnen we de atmosferische omstandigheden en fysische parameters van de producten tijdens het droogproces meten en vastleggen.

Droogprocessen optimaliseren.
Op basis van onze adviezen en onder onze begeleiding kunnen opdrachtgevers binnen én buiten de keramische industrie hun droogproces optimaal vormgeven en effectueren. TCKI werkt bij deze projecten nauw samen met alle relevante toeleveranciers.

Bakken of sinteren van klei.

Keramiek krijgt z´n goede eigenschappen door het bak- of brandproces, waarbij onder bepaalde atmosferische omstandigheden de producten op hoge temperatuur worden gebracht om te sinteren.

De kennis van het bakken van kleiachtige grondstoffen tot keramische producten is één van de kerncompetenties van TCKI. Deze kennis is gebaseerd op onze jarenlange ervaring met het analyseren van grondstoffen, het stoken in een laboratorium gasoven, het meten van de atmosfeer, de stookcurves, energie- en massabalansen en de kwaliteitsbeoordeling van de gebakken producten.

Dit is de basis voor het adviseren van bedrijven voor het ontwerp en de verbetering van ovens, het stook- en atmosfeerverloop, en de rookgas- en luchthuishouding.

Ook voor andere sectoren die gebruik maken van stook- en verhittingsprocessen kan de gezamenlijk aanpak door ons laboratorium, onze meetgroep, tekenkamer en adviesgroep resulteren in betrouwbare en praktische advisering.

Mengen van klei en zand.

Bij het mengen van klei met zand of andere toeslagstoffen is het lastig om een homogeen mengsel te verkrijgen. TCKI adviseert bedrijven binnen en buiten de keramische industrie als het gaat om de handling van klei, zand en andere bulkstoffen in grondstofvoorbereidingsinstallaties.

Voor het mengen van klei, zand en andere toeslagstoffen zijn diverse machines op de markt, met verschillende eigenschappen. Wij helpen u om op basis van:

 • De uurcapaciteit
 • De consistentie van het materiaal
 • De vervuilingsgraad
 • Het vochtgehalte
 • De fijnheid
 • De noodzaak tot verkleinen, mengen en bufferen

De machine te kiezen die het best past bij uw specifieke situatie. Op basis van de grondstofsamenstelling adviseren we welke machines het best gebruikt kunnen worden, als het gaat om werkingsgraad en energieverbruik. TCKI heeft meetmethoden om de mengwerking van verschillende soorten grondstofvoorbereidingsmachines te kunnen kwantificeren.

Vormgeven van klei.

Voor de vormgeving van kleiproducten bestaan verschillende vormgevingsmachines. Wij kunnen een lay-out van de machine-opstelling en een programma van eisen formuleren voor vormgevingsmachines. 

Tevens begeleiden we projecten van ideevorming tot en met de oplevering met tekeningen, berekeningen en advies. Ook beschikt TCKI over meetmethoden om de werking van persen in de keramische industrie te beoordelen en eventueel aan te passen.

Handling van grondstoffen halffabricaten en keramische producten.

De keramische industrie schakelt regelmatig TCKI in voor het ontwerp en de selectie van handlingmachines voor het transport van:

 • Natte en droge grondstoffen
 • Natte, gedroogde en gebakken vormelingen

Tevens adviseren we bij de aanschaf van:

 • Be- en ontladingmachines van natte en droge vormelingen voor en na drogers
 • Be- en ontladingsmachines voor en na ovens
 • Robots voor en na ovens en bij verpakkingsinstallaties voor vormgegeven bouwmaterialen

Op basis van het programma van eisen kunnen we of een complete, nieuwe lay-out maken of we integreren de nieuwe machines in bestaande productielijnen.

Rookgasreiniging.

TCKI voert RvA geaccrediteerde rookgasmetingen uit op basis waarvan milieuvergunningen kunnen worden afgegeven door het bevoegd gezag. Onze gespecialiseerde meettechnici leggen met onze TCKI meetwagen op een nauwkeurige en betrouwbare wijze emissieconcentraties vast. Het betreft metingen naar de concentraties:

 • Zuurstof
 • Koolmonoxide
 • Chloriden
 • Stikstofoxiden
 • Totaal stof
 • Kooldioxide
 • Fluoriden
 • Zwaveloxiden
 • Koolwaterstoffen
 • Fijnstof

Andere componenten kunnen op aanvraag worden gemeten.
Als de emissies van rookgascomponenten de aangegeven grenswaarden overschrijden, kunnen we uit naam van de opdrachtgever een programma van eisen voor rookgasreiniging opstellen, offertes aanvragen en vergelijken, de implementatie van een nieuwe installatie begeleiden en bij oplevering voor afnamemetingen zorgen.

Engineering.

TCKI voert de engineering uit en het volledige vergunningentraject van complete productiebedrijven of delen daarvan in de keramische industrie. In overleg met onze opdrachtgever kunnen we het complete traject ontwerpen, begeleiden en helpen realiseren.

Eerst stellen we door middel van laboratoriumtesten vast welke kleivoorbereiding, vormgeving, droogproces en stookproces noodzakelijk zijn om de gewenste producten te kunnen produceren. Op basis van de grondstofreceptuur en productdefiniëring stellen we de technische lay-out op.

En we doen nog veel meer:

 • Programma van eisen voor toeleveranciers opstellen
 • Concurrerende offertes aanvragen, vergelijken en bespreken
 • Noodzakelijke vergunningen aanvragen op basis van voorzienbare emissies, computerrekenmodellen, tekeningen en beschrijvingen
 • Berekeningen en tekeningen voor bouwvergunningen maken en indienen
 • Opdrachten verstrekken en een projectplanning maken op basis van grondige evaluatie van detailtekeningen, berekeningen en offertes
 • Onafhankelijk communiceren met diverse leveranciers
 • Projectbegeleiding en afname van het project volgens de overeengekomen afspraken

TCKI is in staat alle noodzakelijke projectwerkzaamheden centraal uit te voeren en te begeleiden, om zodoende te zorgen voor een vlotte projectdoorloop.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd afdeling Techniek