TCKI verzorgt maatwerk milieuvergunningen.

TCKI begeleidt het gehele traject van de aanvraag van een milieuvergunning WABO-vergunning (Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht) voor bedrijven.

Wij stellen de aanvraag op, we adviseren, controleren de voorwaarden en overleggen met het bevoegd gezag. Dit is altijd maatwerk.

Milieumanagementsysteem.

Het milieumanagementsysteem conform ISO 14001 is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren, zodat de milieudoelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd. We verzorgen het milieumanagementsysteem conform ISO 14001 op maat voor de keramische (bouw)industrie.

Geluidemissie modelberekeningen voor milieuvergunningen.

Om milieuvergunningen voor bestaande en nieuwe productievestigingen te kunnen krijgen, dient u een gedegen geluidrapport te kunnen overleggen. Aangezien er vaak sprake is van een complexe geluidsituatie met externe beïnvloedingen, voldoen alleen geluidmetingen niet meer.

Wij gebruiken gestandaardiseerde computerrekenmodellen, die samen met onze akoestische expertise tot een getrouw beeld van de geluidemissie leiden. Op basis van de resultaten kunnen we maatregelen voorstellen en begeleiden.

Wij helpen u graag verder.

Wilco van den Berg MSc

Adviseur

Stan Aben MSc

Hoofd afdeling Technologie