Inzetbaarheid reststoffen in de keramische industrie.

Reststoffen zijn stoffen die vrijkomen bij bepaalde processen en die bij dat betreffende proces niet meer inzetbaar zijn. In veel gevallen kunnen ze bij andere productieprocessen wel een nuttige grondstof vormen en dus als secundaire grondstof dienen.

Om de bruikbaarheid vast te stellen kijken we eerst globaal naar de kansen en de bedreigingen. Hierna kan een onderzoeksprogramma worden bepaald, waarbij we eerst kijken naar de uitwerking van vooraf afgestemde doseringen op een aantal basis-kleisoorten. Dit geeft namelijk al enig inzicht in de effecten op het vormgevings-, droog- en bakgedrag van de klei en de invloed op uiteindelijke productkleuren. 

Bij aangetoonde geschiktheid kan het onderzoek worden opgeschaald en uitgebreid en kunnen we uiteindelijk ook fabrieksproeven begeleiden.

TCKI heeft veel ervaring met het inzetten van reststoffen als grondstof in de kleiverwerkende industrie.

TCKI is uw beste partner om processen en producten te verantwoorden.

Onafhankelijk, deskundig en efficiënt advies en onderzoek uitgevoerd door TCKI vormen een meerwaarde voor uw bedrijf. Veel van onze laboratoriumonderzoeken en meetgroepverrichtingen zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA, L 254).

Dit geeft u een maximale garantie op een juiste uitvoering van de werkzaamheden en objectief en oanafhankelijk bepaalde, juiste meetwaarden.

Wij helpen u graag verder.

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Directeur

ir. Hans van Wijck

Senior Adviseur

Stan Aben MSc

Hoofd afdeling Technologie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.