Bekijk hieronder onze vacature Junior Meettechnicus.

Als enige in Nederland geaccrediteerd voor alle antislip-/ stroefheidsmetingen. Uw preventie op schade en claims.
Onafhankelijke, specialistische arbo-expertise, RvA geaccrediteerde metingen.

Onafhankelijk advies en onderzoek.
Voor grondstoffen, energie, milieu en arbeidsomstandigheden.

Wij doen zeer gedegen onderzoek, voeren analyses uit en testen materialen, zodat alle partijen (uzelf, uw klanten, uw medewerkers, de overheid en inspecties) overtuigd worden van verantwoorde procesvoering, werkomstandigheden, omgevingseffecten en productkwaliteit.

TCKl heeft het vertrouwen van veel afnemers en producenten van bouwmaterialen. TCKl staat voor integer, onafhankelijk, innovatief, met de hoogste kwaliteit en leveringssnelheid van analyses en onderzoeksresultaten.

Wij zijn als geen ander in staat om de eigenschappen en de kwaliteit van uw grondstoffen, producten en productieprocessen op een geaccrediteerde manier aan te tonen. Rapportage vindt plaats in het Engels, Duits, Frans of Nederlands, zodat de resultaten direct door u kunnen worden gebruikt.

TCKI is onafhankelijk en ISO 17025 geaccrediteerd.

Onafhankelijk, deskundig en efficiënt advies en onderzoek uitgevoerd door TCKI vormen een meerwaarde voor uw bedrijf. Veel van onze laboratorium-onderzoeken en meetgroepverrichtingen zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA, L 254). Dit geeft u een maximale garantie op een juiste uitvoering van de werkzaamheden en objectief en onafhankelijk bepaalde, juiste meetwaarden.

TCKI werkt op basis van nationale en internationale normen en richtlijnen, waarbij een uitgebreid systeem van interne en externe controle zorg draagt voor de hoogste kwaliteit van de verrichtingen en diensten.

Excellence in Ceramics.

Wij hebben meer dan wie ook expertise in huis als het gaat om de samenstelling van uw grondstoffen en hoe de productie van keramische bouwmaterialen uitgevoerd moet worden om aan uw eisen te voldoen.

TCKI heeft het vertrouwen van veel producenten en van de afnemers van keramische bouwmaterialen. TCKI staat voor integriteit, innovatie, met de hoogste kwaliteit en snelheid van dienstverlening en laboratoriumonderzoeken.

Wij zijn als geen ander in staat om de eigenschappen en de kwaliteit van uw grondstoffen, producten en productieprocessen op een geaccrediteerde manier aan te tonen. Rapportage vindt plaats in het Engels, Duits, Frans of Nederlands, zodat de resultaten direct door u gebruikt kunnen worden in uw markt.

Meer waarde en minder kosten

De kennis en de productie van bouwkeramiek is onze kerncompetentie. Door gebruik te maken van onze expertise kunt u komen tot verbeteringen gericht op kwaliteit, kwantiteit en kostenbesparing.

TCKI stelt zich op als partner en onderzoekt met u verschillende ideeën en mogelijkheden. TCKI voert procesmetingen uit, karakteriseert grondstoffen en producten, begeleidt processen en gesprekken met toeleveranciers en geeft advies. Met TCKI brengt u het bedrijf naar een hoger niveau. TCKI werkt ook voor alle productielocaties buiten Nederland.

vuurvaste-keramiek
VUURVASTE KERAMIEK
strengpers-gevelbakstenen
STRENGPERS GEVELBAKSTENEN
gresbuizen
GRESBUIZEN
keramische-bouwblokken
KERAMISCHE BOUWBLOKKEN
Wij helpen u graag persoonlijk verder.