Bouwkundig tekenwerk

TCKI Bouwkundige en werktuigbouwkundige medewerkers verzorgen het tekenwerk.

Bouwkundige en werktuigbouwkundige medewerkers verzorgen het tekenwerk in samenhang met diverse projecten, die door adviseurs worden begeleid. Daarnaast verstrekken we bouwkundige adviezen over het aanbrengen van dilataties in metsel- en lijmwerk met verschillende soorten metselstenen.

Kennis, kunde en vakmanschap bepalen het totaalresultaat van een bouwwerk.

Dilateren van metselwerk is het aanbrengen van onderbrekingen in het metselwerk, om spanningen als gevolg van opgelegde vervorming door temperatuurverschillen, krimp, kruip en of steunpuntzakkingen te beperken en daarmee scheurvorming te voorkomen.

TCKI verzorgt de projectadvisering op dit terrein, gebruikmakend van rekenregels opgesteld door de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB).

In het ontwerp speelt het gevelbeeld een belangrijke rol. De ervaring, visie en het creatief denken van de vormgever liggen hieraan ten grondslag.

Om de plaats en het aantal dilataties in gevels van baksteenmetselwerk te kunnen bepalen en beperken, dienen de ontwerper en de constructeur in de besteksfase reeds te overleggen hoe dit kan worden bereikt. De CUR-aanbeveling 71 (Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk) en de CUR-aanbeveling 82 (Beheersing van scheurvorming in steenconstructies), en projectadvisering, zoals een dilatatie-advies door de baksteenindustrie, spelen hierin een belangrijke rol.

Advisering in de bestekfase kan voorkomen dat tijdens de uitvoeringsfase extra kosten moeten worden gemaakt.

De keuze van lateien is van grote invloed op het gevelbeeld. Een esthetisch verantwoord gevelontwerp kan ernstig worden verstoord door de keuze van het type lateien boven gevelopeningen. Het toepassen van vrij in het buitenblad opgelegde lateien, al of niet in combinatie met metselwerkwapening in plaats van geveldragers, kan het aantal dilataties beperken. Worden lateien gekoppeld aan de achterconstructie, dan gedragen zij zich als geveldragers. Aan het begin en het einde van een geveldrager volgt altijd een dilatatie.

Ook speelt het een rol of een geveldrager is bevestigd aan een betonwand (stijf) of vloerconstructie (doorbuiging). Vervorming door metselwerkondersteuningen en galerijplaten kan er toe leiden dat er extra dilataties moeten worden aangebracht. Het uiteindelijk resultaat zal eruit moeten zien zoals de architect van het ontwerp het heeft beoogd.

Dilataties kunnen onopvallend zijn door ze te situeren achter hwa’s in het buitenblad, kleurovergang of sprongen in de gevel. Dilataties kunnen ook onderdeel uitmaken van het ontwerp, door een geleding of ritme in het gevelbeeld aan te brengen. De uitvoering van dilataties dient strak te zijn. Het samenwerken en denken richt zich op het gezamenlijke einddoel, verbetering in de kwaliteit van gevelarchitectuur.

Is de architect zich ervan bewust dat door het niet tijdig inwinnen van de nodige kennis, een gevel van baksteen metselwerk totaal verknipt wordt of scheurvorming kan gaan vertonen?

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd afdeling Techniek