Uitvoeren van geaccrediteerde emissiemetingen en advies zijn altijd maatwerk.

Onze gespecialiseerde meettechnici leggen met onze TCKI meetwagen op een nauwkeurige en betrouwbare wijze emissieconcentraties vast.
Wij meten de onderstaande geaccrediteerde componenten (RvA, L 254):

  • Zuurstof
  • Stikstofoxiden
  • Kooldioxide
  • Zwaveldioxide
  • Koolwaterstoffen
  • Koolmonoxide
  • Totaal stof
  • Chloriden
  • Fluoriden
  • Zwaveloxiden

Naast het meten van de bovenstaande componenten kunnen wij ook zware metalen, zoals kwik, cadmium, nikkel etc. meten. Andere componenten kunnen op aanvraag worden gemeten.

TCKI voert RvA geaccrediteerde rookgasmetingen uit op basis waarvan milieuvergunningen kunnen worden afgegeven door het bevoegd gezag.

Metingen naar de stof en fijnstof concentraties in uitlaten van processen.

TCKI voert metingen uit, vaak samen met andere componenten, naar de stof en fijnstof concentraties in uitlaten van processen, ten behoeve van milieuvergunningen. Als fijnstof worden naar keuze deeltjes kleiner dan 10 en 2,5 µm, PM10 en PM2,5 selectief gemeten.

Ondersteuning bij juiste keuze reinigingstechniek.

Als de emissies van rookgascomponenten de aangegeven grenswaarden overschrijden, kan TCKI uit naam van de opdrachtgever een programma van eisen voor rookgasreiniging opstellen, offertes aanvragen en vergelijken, de implementatie van een nieuwe installatie begeleiden en bij oplevering een afnamemeting voor u verzorgen.

Geluidemissie modelberekeningen voor milieuvergunningen.

Om milieuvergunningen voor bestaande en nieuwe productievestigingen te kunnen krijgen, dient u een gedegen geluidrapport te overleggen. Aangezien er vaak sprake is van een complexe geluidsituatie met externe beïnvloedingen, voldoen alleen geluidmetingen niet meer. Wij gebruiken gestandaardiseerde computer rekenmodellen, die samen met onze akoestische expertise tot een getrouw beeld van de geluidemissie leiden. Op basis van de resultaten kunnen wij maatregelen voorstellen en begeleiden.

Voor een actueel overzicht van RvA, ISO/IEC 17025 geaccrediteerde verrichtingen, volg deze link.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd afdeling Techniek

ing. Coen van Mosseveld

Senior Adviseur

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze meetgroepprospectus.