TCKI voert Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) uit.

TCKI voert Risico Inventarisaties en Evaluaties – RI&E uit. Op basis van inspecties ter plaatse stellen we adviezen ter verbetering van de veiligheid van werknemers en derden op en begeleiden bij de uitvoering hiervan. TCKI inventariseert of het uitoefenen van werkzaamheden een gezondheidsrisico inhoudt op korte of lange termijn.

Wij stellen RI&E rapporten op voor het bedrijf die verder te toetsen zijn door arbodiensten. Op basis van een uitgevoerde inventarisatie kan worden vastgesteld of er aanvullende metingen moeten plaatsvinden.

  • Productgebonden gevaarlijke stoffen (denk aan respirabel kwarts)
  • Procesgebonden gevaarlijke stoffen (denk aan gas en olie)
  • Gebouwgebonden gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld TL balken en asbest)