Ondersteuning bij restauratiewerkzaamheden.

Ondersteuning bij restauratiewerkzaamheden.

Onderzoek eigenschappen mortel en baksteen.

Er kan onderzoek worden gedaan naar de eigenschappen van bestaande (voeg)mortels en baksteen. Bij restauratiewerk is het belangrijk dat de best passende mortel en baksteen wordt gekozen. Deze dienen zo goed mogelijk aan te sluiten op bestaand metselwerk. Er wordt met name gekeken naar de verhouding toeslagmateriaal en bindmiddel in de mortels, en op basis van onderzoek naar de chemische samenstelling wordt het oorspronkelijk toegepaste bindmiddel gekarakteriseerd. Verder is onderzoek op maat mogelijk op kunstwerken, glazuren en betonsamenstellingen. 

Levensduur dakpannen.

De kwaliteit van zowel betondakpannen als keramische dakpannen worden beoordeeld. Bij restauraties van woningen komt regelmatig de vraag wat de nog te verwachten levensduur is van bestaande dakpannen. Op basis van een aantal beproevingen naar sterkte en duurzaamheid is TCKI in staat de te verwachten levensduur van bestaande dakpannen (beton en keramiek) in te schatten. Ook ten aanzien van de kwaliteit van nieuw geleverde producten kan een toetsing plaatsvinden aan afgegeven specificaties en beoordelingsrichtlijnen en kan worden meegedacht in het achterhalen van de oorzaak van problemen.

Wij helpen u graag verder.

Stan Aben MSc

Hoofd afdeling Technologie

ing. Edwin van Ommeren

Senior Adviseur