Objectivering bij schade en discussie over bouwmaterialen.

Soms bestaat er geen consensus omtrent de kwaliteit van de geleverde of verwerkte bouwmaterialen en heeft u een onafhankelijke deskundige nodig. TCKI kan door middel van onderzoek en inspectie komen tot een objectieve vaststelling van de feiten met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde bouwmaterialen.

Door middel van rapportering en communicatie met betrokken partijen kan worden getracht te komen tot een oplossing, of kan op basis daarvan een nader standpunt worden ingenomen.

Wij helpen u graag verder.

ir. Hans van Wijck

Directeur