Objectivering bij schade en klachten over bouwmaterialen.

Soms bestaat er geen consensus omtrent de kwaliteit van de geleverde of verwerkte bouwmaterialen en heeft u een onafhankelijke deskundige nodig. TCKI kan door middel van onderzoek en inspectie komen tot een objectieve vaststelling van de feiten met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde bouwmaterialen.

Door middel van rapportering en communicatie met betrokken partijen kan worden getracht te komen tot een oplossing, of kan op basis daarvan een nader standpunt worden ingenomen.

Voorbeelden van klachten zijn:

  • Schade en beoordelingen aan vloeren en wanden (slijtage, scheurvorming, loslaten tegels, afsplinteren hoeken en randen)
  • Visuele eisen en beoordelingen aan metselwerk
  • Uitslag op metselwerk, verkleuring baksteen, vergipsing, kalkuitloging, witte uitslag, bruine en groene verkleuring
  • Afmetingen/maatspreiding bakstenen, straatstenen en tegels
  • Vorstbestandheid (dakpannen, metselstenen, metselwerk steenstrips)
  • Schade aan metselwerk glazuurschade, engobe schade

Wij helpen u graag verder.

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Directeur

ir. Hans van Wijck

Senior Adviseur

Stan Aben MSc

Hoofd afdeling Technologie