Antislip- en stroefheidsmetingen volgens de nieuwe norm NEN 7909.

TCKI loopt voorop als het gaat om het op een aantoonbaar verantwoorde manier testen van de stroefheid en antislipeigenschappen van vloer- en wegmaterialen. De meetmethode wordt gekozen op basis van uw vraag en uw toepassing.

Aan kalibratiematerialen gecontroleerde testlopers bepalen de maximaal te belopen hellingshoek. Uw garantie op de juiste geaccrediteerde uitvoering van de test en kwalificatie van R-waarden (R9 t/m R13) en A-, B- en C-waarden op basis van DIN 51130, DIN 51097 of CEN/TS 16165.

Met de slinger- of pendulummethode worden de zogenaamde SRT- of PTVwaarden bepaald volgens EN 1338, EN 1344, EN 13036-4, EN 14837 of CEN/TS 16165. Controle op interne en externe standaarden biedt de beste garantie op een representatief en reproduceerbaar testresultaat.

Nieuwe norm voor bepaling van slipweerstand gepubliceerd.

Garantie op een degelijk en onafhankelijk verkregen resultaat en oordeel.

De dynamische wrijvingscoëfficient μ wordt gemeten met een GMG 200 meetapparaat, waarbij in afstemming met u wordt gekozen voor de aard van het materiaal van de sleepvoetjes en/of de beproeving onder droge of natte omstandigheden.

De uitvoering van deze test is volgens EN 13893, DIN 51131 of CEN/TS 16165, met een toetsing aan de grenswaarden in de Nederlandse norm NEN 7909. Dit alles geeft een garantie op een degelijk en onafhankelijk verkregen resultaat en oordeel.

Onze kernactiviteit is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige analyses en beproevingen. Ervaar onze kennis op het gebied van stroefheid en antislipeigenschappen voor uw vloer- of wegmateriaal.

tcki-anti-slip-sleepvoetjes-1920x680
Sleepvoetjes
niet-keramisch-veiligheidsmetingen-1920x680
Dynamische wrijvingsweerstand nat
tcki-anti-slip-slingerproef-1920x680
Slingerproef
tcki-anti-slip-belopen-hellingshoek-1920x680
Maximaal te belopen hellingshoek

Slinger- of pendulummethode.

De maximaal te belopen hellingshoek.
Een testloper op blote voeten of met specifiek schoeisel loopt onder een steeds toenemende hellingshoek over het te beproeven vloermateriaal. Het vloermateriaal wordt daarbij nat gehouden of wordt ingesmeerd met olie. Deze laboratoriumopstelling is bij TCKI aanwezig.

Het afremmen van een rubber voetje met een slingerproef.
Een aan het uiteinde van een slinger of pendulum bevestigd rubberen voetje schiet meer of minder ver door, indien dit over een kort traject over het te beproeven materiaal wordt geslingerd. Nieuwe of gepolijste vloermaterialen worden getest met verschillende soorten rubberen voetjes, in droge of in natte toestand. Deze slingermethode kan zowel in het TCKI laboratorium als bij u op locatie worden uitgevoerd.

De dynamische wrijvingsweerstand van lederen en/of rubberen sleepvoetjes.
De weerstand die drie sleepvoetjes, bevestigd onder een blok van 10 kg, ondervinden wordt bepaald. Hierbij wordt dit blok, aan een oprollende band, 80 cm over het te beproeven materiaal getrokken. De beproeving kan zowel in droge als in natte conditie plaatsvinden, in het TCKI laboratorium of bij u op locatie worden uitgevoerd.

De beproeving wordt uitgevoerd volgens EN 1338, EN 1344, EN 13036-4, EN 1436 en CEN/TS 16165.

Integer, onafhankelijk, objectief onderzoek en advies. ISO 17025 geaccrediteerd.

Wij doen zeer gedegen onderzoek, voeren analyses uit en testen materialen, zodat alle partijen (uzelf, uw klanten, uw medewerkers, de overheid en inspecties) overtuigd worden van verantwoorde procesvoering, werkomstandigheden, omgevingseffecten en productkwaliteit.
TCKI heeft het vertrouwen van veel afnemers en producenten van bouwmaterialen.

TCKI staat voor integer, onafhankelijk, innovatief met de hoogste kwaliteit en leveringssnelheid van analyses en onderzoeksresultaten.

Wij zijn als geen ander in staat om de eigenschappen en de kwaliteit van uw grondstoffen, producten en productieprocessen op een geaccrediteerde manier aan te tonen. Rapportage vindt plaats in het Engels, Duits, Frans, of Nederlands, zodat de resultaten direct door u gebruikt kunnen worden.

TCKI werkt op basis van nationale en internationale normen en richtlijnen, waarbij een uitgebreid systeem van interne en externe controle zorg draagt voor de hoogste kwaliteit van de verrichtingen en diensten.

TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.

TCKI is uw beste partner om processen en producten te verantwoorden.

Onafhankelijk, deskundig en efficiënt advies en onderzoek uitgevoerd door TCKI vormen een meerwaarde voor uw bedrijf. Veel van onze laboratoriumonderzoeken en meetgroepverrichtingen zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA, L 254).

Dit geeft u een maximale garantie op een juiste uitvoering van de werkzaamheden en objectief en oanafhankelijk bepaalde, juiste meetwaarden.

rva-testing-l-254