Keramisch onderzoek en advies.
60 Jaar ondernemend en innovatief.

Samen met onze meetgroep en ons laboratorium kunnen wij uw huidige procesvoering nauwkeurig in kaart brengen en vervolgens met voorstellen komen op het gebied van kwaliteitsverbetering, productiesnelheid en/of (energie)kostenbesparing.

  • klei/massavoorbewerking
  • vormgeving
  • drogen
  • bakken
  • handling van producten
  • intern transport
  • logistiek en rookgasreiniging

De samenstelling van de grondstof is essentieel voor ieder keramisch productieproces. Ons laboratorium analyseert klei, zand en andere toeslagstoffen op deeltjesgrootteverdeling, chemische samenstelling en droog- en thermisch gedrag. Hieruit leiden wij de keramische bruikbaarheid af. De kwaliteit en de eigenschappen van de producten en hun duurzaamheid worden bepaald aan de hand van (veelal EN of ISO) genormeerde beproevingsmethoden.

Voor een actueel overzicht van RvA, ISO 17025 geaccrediteerde verrichtingen, volg deze link.

Wij helpen u graag verder.