Baksteenstrippen richtlijn stripverlijming.

In toenemende mate worden baksteenstrippen verlijmd op allerlei ondergronden. Het gaat daarbij over verlijming in situ, maar ook over geprefabriceerde systemen waarbij een scala aan baksteenstrippen met allerlei lijmverbindingen op verschillende achtergronden worden bevestigd. In de praktijk gaat het niet altijd goed en laten baksteenstrippen op enig moment weer los.

TCKI kan de duurzaamheid van de lijmverbindingen in alle soorten systemen onderzoeken en doet dit vaak ook in de ontwikkelstadia van systemen. Daarnaast worden verificaties gedaan bij projecten waar problemen zijn ontstaan. Er wordt met name gekeken naar de inwerking van vocht, vorst en thermoshock op de systemen en er worden hechtsterktebepalingen uitgevoerd.

Op dit moment wordt door de certificatie-instellingen SKG-IKOB en SKH gewerkt aan het opstellen van een beoordelingsrichtlijn (BRL) en een KOMO regeling voor strip-verlijming. Vele partijen zijn daarbij betrokken en belanghebbend. TCKI probeert daarbij een zo objectief mogelijke inbreng te hebben en doet actief mee.

De verwachting is dat ergens dit jaar de richtlijn definitief zal kunnen worden.

Wij helpen u graag verder.

ir. Hans van Wijck

Senior Adviseur