Beproevingen op metselwerk

Afschuifproef conform EN 1052-3.

Buigproef conform EN 1052-2.

Kruisproef conform BRL1004.

Buigproef aan een latei conform EN 846-9.

Beproevingen op metselwerk.

TCKI is van oudsher gespecialiseerd in het beproeven van (klei)grondstoffen voor de keramische industrie en de keramische producten. In toenemende mate worden er ook beproevingen uitgevoerd op deze producten in hun toepassing. Daarbij worden ook de materialen getest waarmee de toepassing tot stand komt, denk daarbij aan lijmen en mortels.

In veel gevallen gaat het om de beproeving van de mechanische eigenschappen. Bakstenen dakpannen en tegels worden getest op druk-, splijt- of buigsterkte. De beproevingsmethoden die worden gehanteerd zijn beschreven in verschillende Europese normen.

Bij (baksteen)metselwerk worden de eigenschappen van de beproefde stenen en mortel gebruikt, maar ook het metselwerk zelf wordt getest. Het gaat dan in veel gevallen om de hechting van de metselmortel of de lijm aan de stenen.

Bij de prestatieverklaring van bakstenen (DoP) kan de hechtsterkte (Bond strength) worden gedeclareerd. Veelal wordt daar een vaste waarde van 0.15 N/mm2 voor genomen, maar in toenemende gevallen zien we dat een daadwerkelijk te realiseren waarde wordt gevraagd. In feite is het aan de leverancier van de metsel- of lijmmortel om deze waarde vast te stellen. In het verleden werd daar een kruisproef voor gebruikt maar deze wordt niet Europees normatief voorgeschreven.

Deze beproeving is vervangen door een afschuifproef conform EN 1052-3 of een buigsterkteproef conform EN 1052-2. Beide proeven worden door TCKI uitgevoerd. 

Daarnaast worden mechanische beproevingen op maat uitgevoerd waarbij ook doorbuigingen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het beproeven van lateien en het bij het beproeven van de stootvastheid van wandelementen aan de hand van een slingerproef.

Wij helpen u graag verder.

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Adjunct directeur