Actualiteit april 2023.

Energiestudies.

Op dit moment wordt in samenwerking met de deelnemers van TCKI gewerkt aan het opstellen van diverse energieplannen. In Nederland dienen de bedrijven een Energy Efficiency Directive rapportage (EED, meer dan 250 fte of omzet > € 50 mln.) of een Onderzoeksplicht rapportage op te stellen. In België wordt een Energiebeleidsovereenkomst rapportage (EBO) van de bedrijven verwacht. De rapportages dienen in Nederland vóór 1 december 2023 afgerond te worden en in België vóór 1 januari 2024.

Deze rapportages zijn zowel in Nederland en België erop gericht dat zoveel mogelijk energie-intensieve ondernemingen ‘vooraanstaand’ worden en blijven op gebied van energie-efficiëntie. Voor het uitvoeren van deze energie-audit zijn door de overheden sjablonen beschikbaar gesteld voor het rapporteren van de studies.

Binnen de studies wordt een EnergieVerbruiksAnalyse (EVA) en een energiebalans opgesteld voor inzichten in het productieproces. Nieuw in Nederland en België is het opstellen van een restwarmtebalans. Met deze balans wordt meer inzicht verkregen in de warmte vraag en aanbod binnen de huidige bedrijfsvoering.

Grafiek Restwarmtebalans


Voor het berekenen van de terugverdientijd of IRR wordt uitgegaan van een gemiddelde energieprijs van de komende vijf jaar, gebaseerd op het vastgelegde volume en de prijs die op de huidige spotmarkt verkrijgbaar is. De gemiddelde gasprijs zal op basis van deze spotmarkt uitkomen op 40 €/MWh.

De rapportages worden gecontroleerd door de RVO (EED-rapportage), de Omgevingsdiensten (Onderzoeksplicht) en het Verificatiebureau voor de EBO-studies. In Nederland is de mogelijkheid aanwezig dat, bij een onvoldoende beoordeeld energieplan, 40% van de kosteloos toegewezen emissierechten wordt ingetrokken.

Indien u zich nog niet heeft opgegeven voor één van de bovengenoemde studies, neem dan contact op met TCKI. Bedrijven die zich hebben aangemeld, worden in de komende weken door TCKI benaderd voor het inplannen van een afspraak.

Voor meer informatie over de energiestudies kunt u contact opnemen met Rob Mentink.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd afdeling Techniek