Opwarming zonder magnetron ondersteuning (links) en met de inzet van magnetron ondersteuning (rechts).

Actualiteit oktober 2022.

Energietransitie.
Magnetron ondersteund stoken.

In de komende 8 tot 30 jaar dient 55 – 100 % van de CO2-emissie gereduceerd te worden ten opzichte van 1990. Om deze reductie te kunnen bereiken worden veel studies uitgevoerd om het gebruik van fossiele brandstoffen in 2050 geheel uit te faseren. Deze afspraak betreft naast de bebouwde omgeving, transportsector en landbouw ook de (keramische) industrie. 

TCKI is in 2019 in opdracht van KNB, met subsidie-ondersteuning van de provincie Gelderland, gestart met het project ‘Magnetron ondersteund stoken’. Dit project geeft inzicht of het keramische bakproces met haar mineralogische omzettingen verduurzaamd kan worden door elektrificatie.

Het project “Magnetron ondersteund stoken” is, op enkele laboratoriumtesten na, afgerond en in concept gerapporteerd aan KNB. Magnetron ondersteuning in het bakproces kan het best worden toegepast in processen waar sprake is van een dichte stapeling en waar in de grondstoffen chemisch en fysisch gebonden water aanwezig is (zoals in kleimineralen), eventueel in combinatie met ijzeroxiden. Ook de omzetting van de kleimineralen tijdens het sinterproces speelt een rol voor de inzet van magnetronstralen. Gedehydroxyleerde kleimineralen zijn namelijk minder gevoelig voor magnetronstralen.

Met name in het opwarmtraject tot 800 °C kan magnetronstraling het meest effectief worden toegepast (verkorten van de opwarmperiode), zie bovenstaande afbeelding. Bij toptemperatuur kan dit ook worden toegepast. Echter, dit kan ook nadelige gevolgen hebben wanneer op de limiet wordt gestookt.

De magnetrontechniek kan met name worden toegepast in periodieke ovens zonder het concept van de oven hiervoor aan te passen. Daarmee kan de balans gas en elektrische energieverbruik worden verlegd. Bij tunnelovens zijn meer aanpassingen noodzakelijk om het opwarmen van het vuurvast van de ovenwanden, -dek en -wagens te voorkomen.

Voor tunnelovens maar ook bij rollenovens zijn ook andere technieken mogelijk om het proces te elektrificeren.

Meer informatie over deze energietransitie bij Rob Mentink.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd afdeling Techniek