Actualiteit februari 2024.

Levenscyclusanalyse (LCA) product.

Bij het ontwerpen van een gebouw wordt vanaf 2018 gekeken naar de milieuprestaties van individuele bouwproducten. Dit is enerzijds het gevolg van overheidsbesluiten, maar ook door initiatieven vanuit de markt, waarbij groencertificaten voor gebouwen worden afgegeven. De eisen aan milieuprestaties van gebouwen worden in de toekomst stapsgewijs strenger. Er bestaat een nationale milieudatabase waarin de individuele milieuprestaties van bouwmaterialen staan aangegeven. Architecten en aannemers zullen bij het kiezen uit bouwmaterialen steeds meer gaan letten op de milieuprestaties van individuele bouwproducten. Een goede milieuprestatie van uw product wordt om die reden steeds belangrijker.

Om de milieuprestaties van producten te bepalen wordt de levenscyclusanalyse (LCA) toegepast. Hierbij wordt op uitgebreide schaal de belasting op het milieu berekend voor het vervaardigen van het product en het transporteren hiervan. Denk daarbij aan het verbruik van grond- en brandstoffen, elektriciteit, water, afval, uitloging en emissies. Het aardgasverbruik is daarbij de meest doorslaggevende factor in de bepaling van de milieuprestatie van het keramische product.

Vanaf 2024 is TCKI in staat LCA-berekeningen uit de voeren van uw keramische product(en). Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een berekeningsmodel van een erkende partij in deze sector. De uitkomst van de berekeningen kan worden gepubliceerd, waarbij een zogenaamde environmental product declaration (EPD) wordt opgemaakt van uw product. Daarmee is de milieuprestatie van uw product inzichtelijk, en kan deze worden opgenomen in de nationale milieudatabase.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Wilco van den Berg.

Wij helpen u graag verder.

Wilco van den Berg MSc

Adviseur