Actualiteit april 2023.

Microgolf ondersteund stoken.

Het onderzoek naar de toepassing van microgolf ondersteuning in het keramische bakproces, dat TCKI in opdracht van KNB en met subsidie van de Provincie Gelderland heeft uitgevoerd, is afgerond. De resultaten van het onderzoek zijn op 24 maart gepresenteerd aan de leden van KNB.

TCKI heeft middels het uitgevoerde onderzoek vastgesteld dat het mogelijk is om verschillende typen keramische producten (straatstenen, metselbakstenen en dakpannen) met inzet van microgolf ondersteuning te stoken. Deze stookproeven met microgolf ondersteuning zijn uitgevoerd bij DTI uit Denemarken. Door het na-ijlen van de temperatuur in de ovenpakketten, met name in het opwarmtraject te beperken, kunnen producten met microgolf ondersteuning in het algemeen sneller worden gestookt.

De microgolf ondersteuning laat vooral een toegevoegde waarde zien bij het opwarmen van dichte zettingen. Naast de zetwijze speelt ook de gehanteerde toptemperatuur in relatie tot de kleireceptuur een belangrijke rol. Voor producten welke tot een hoge sintergraad worden gestookt, is gebleken dat de toepassing van microgolf ondersteuning op toptemperatuur kan leiden tot ongewenste kwaliteitsverschillen. Dit komt door plaatselijk excessieve opwarming, dat in het ergste geval kan leiden tot smeltvorming. Voor dit type producten zal de inzet van microgolf ondersteuning in de praktijk moeten worden beperkt tot het opwarmtraject.

Microgolf ondersteund stoken leidt tot het verder elektrificeren van het stookproces. Door het inzetten van de microgolf ondersteuning wordt tevens het totale energieverbruik beperkt tot maximaal 10 %. De bereikte gasbesparing is 15 – 35% en de toename van het elektriciteitsverbruik is 380 – 470 %.

Het uitrusten van bestaande oveninstallaties met microgolf ondersteuning is op dit moment alleen mogelijk voor periodieke ovens, en zal tevens gepaard gaan met relatief forse investeringen. Terugverdientijden zijn daarbij sterk afhankelijk van de (schommelende) gasprijzen en de kosten voor CO2-rechten. Verder onderzoek is nodig om te achterhalen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de toepassing van deze techniek in (bestaande) tunnelovens.

Voor meer informatie over microgolf ondersteund stoken kunt u contact opnemen met Stan Aben en Rob Mentink.

Wij helpen u graag verder.

Stan Aben MSc

Hoofd afdeling Technologie

ing. Rob Mentink

Hoofd afdeling Techniek