Milieuregister op maat.

Ingegeven door de toegenomen export in de afgelopen jaren, is er een extra behoefte ontstaan binnen de branche om een meer proactieve opstelling in te nemen en om maatregelen te treffen om zo aantoonbaar aan milieueisen te voldoen. Zowel in het kader van de generieke milieuregelgeving als in het kader van de bedrijfsspecifieke omgevingsvergunning. In het kader hiervan is door TCKI reeds in 2015, in de vorm van een clusterproject, een branche breed milieuregister ontwikkeld. In samenwerking met LBP|Sight is nu ook een digitaal milieumanagementsysteem MIDAS 2.0 ontwikkeld, dat voldoet aan de eisen gesteld in ISO 14001:2015 voor milieumanagementsystemen.

Het operationeel hebben van een passend milieumanagementsysteem heeft de onderstaande voordelen:

  • Het systeem kan u ondersteunen in de milieuprestaties
  • Het brengt structuur aan in de voor u geldende wet- en regelgeving
  • Het is een centrale bron voor alle benodigde informatie m.b.t. wet- en regelgeving
  • Het ondersteunt betrokkenen in de tijdelijke uitvoering van verplichtingen
  • Het creëert duidelijkheid voor u en uw werknemers m.b.t. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Gebruikers hebben toegang tot MIDAS 2.0 met een geldig account en een internetverbinding.

Met MIDAS 2.0 kunt u zich ook ISO 14001 laten certificeren, als u dat wenst. Een dergelijke certificatie wordt in toenemende mate gewenst door opdrachtgevers. Zo is de overheid sinds 2010 verplicht om steeds duurzamer in te kopen. Met het ISO 14001 certificaat draagt u uit dat u structureel bezig bent met de milieuprestaties van uw onderneming. Hiermee kunt u zich onderscheiden.

Wanneer u besluit gebruik te gaan maken van het milieumanagementsysteem MIDAS 2.0, zullen door TCKI de voor uw bedrijf relevante milieuaspecten, wet- en regelgeving en overige voorschriften in kaart worden gebracht. De daaruit voortvloeiende lijst van taken (acties) zal vervolgens worden geïmplementeerd in het systeem, waarbij individuele taken in overleg worden vormgegeven en ingepast in de gekozen structuur van uitvoering en verantwoordelijkheden.

Het resultaat is een eenvoudig toegankelijk systeem, dat het wettelijk kader inzichtelijk maakt; dat kan dienen als een digitaal logboek voor al uw milieuzaken; en dat bovendien ondersteunt door snel een actueel overzicht te geven van alle uitgevoerde en uitstaande acties in het kader van milieuverplichtingen die u zijn opgelegd.

Wij helpen u graag verder.

Stan Aben MSc

Adviseur