Mogelijkheden tunneloven simulatiemodel.

Rekenmodellen worden steeds meer ingezet om complexe processen te kunnen bestuderen. Het tunnelovenproces is zo’n complex proces waardoor het resultaat van maatregelen of voorspelling van het gedrag van een nieuw ontwerp veelal lastig is.

Drie jaar geleden is TCKI gestart met de ontwikkeling van een computersimulatiemodel voor tunnelovens. Dit model heeft de naam TTSim meegekregen. Met TTSim kunnen veel ovenparameters gevolgd worden, zoals bijvoorbeeld: 1) gasverbruik, 2) alle in- en uitgaande debieten, 3) oventemperaturen, 4) ovendrukken en 5) lekkage stromen. 

Omdat TTSim dynamisch van aard is kunnen ovenparameters ook in de tijd gevolgd worden. Na langere tijd herhaald doorrekenen (itereren) kan een stabiele situatie ontstaan waarbij parameters niet meer veranderen. Voordat een oven gesimuleerd kan worden wordt TTSim gevoed met allerlei informatie van de oven zelf.

Na herhaalde doorrekening genereerd TTSim uitvoer in de vorm van grafieken en tabellen. Eén voorbeeld is de hoofdgrafiek waarin een stookcurve is afgebeeld met uitvoer zoals het gasverbruik per ton product en de branderbelasting in mn3 aardgas per uur (als staafgrafiek).

Een andere belangrijke uitvoer is de energie- en massabalans van alle relevante stromen in tabelvorm. TTSim kan ingezet worden, voor:

  • Ontwerp van tunnelovens die nog niet bestaan
  • Voor optimalisatie doeleinden
  • Kwantificeren van besparingsoptie
  • Onderzoek naar het gedrag van tunnelovens
  • Educatie voor tunnelovenprocesvoerders

Met ondersteuning van TCKI haalt u meer uit uw oven!


Wij helpen u graag verder.

ing. Coen van Mosseveld

Senior adviseur