Nieuwe aspecten depotopbouw.

Een systematische depotopbouw in lagen met grondstofcomponenten van verschillende samenstelling heeft zich bewezen als een goede werkwijze om te komen tot stabiele grondstofsamenstellingen in de productie van bakstenen en dakpannen.

Echter, in voorkomende gevallen worden in de praktijk toch nog niet te verklaren verschillen gevonden met de berekende grondstofsamenstelling uit de opbouw.

TCKI heeft in 2017 een 2-tal projecten begeleid om te trachten het inzicht te vergroten in de invloed van verschillende parameters die tot de uiteindelijk berekende samenstelling gaan leiden.

Hierbij is gekeken naar de volgende aspecten: 

  • Opbouwwerkzaamheden
  • Uitvoering boorwerkzaamheden
  • Onderzoek naar de wisseling in samenstelling binnen een vak
  • Onderzoek naar de relatie met de heterogeniteit binnen een winlocatie

Uit de resultaten van de onderzoeken blijkt dat verbeterslagen zijn te maken op de volgende aspecten:

  • Het vaststellen van de posities van de te bemonsteren vakken
  • Het vaststellen van hoogtes van aangebrachte kleien, per vak
  • Het afdichten van aangebrachte lagen om te voorkomen dat daarop aangebracht materiaal ‘ongezien’ in de onderlaag verdwijnt
  • Het behandelen van materiaal dat al in het veld zeer inhomogeen blijkt te zijn (kleien die én veel zandfractie én een grote leemfractie hebben en ook nog op korte afstand sterk wisselen daarin

Dit laatste moet blijken uit een intensiever uitgevoerde veldinventarisatie en zou in voorkomende gevallen zelfs vergezeld moeten gaan met de opbouw van tussendepots om daarmee een betere homogenisering mogelijk te maken.

Wij helpen u graag verder.

ing. Edwin van Ommeren

Senior adviseur