TCKI beschikt over een goed uitgerust laboratorium en meetgroep.

Met moderne apparatuur kan effectief worden geopereerd en kunnen relevante gegevens snel en betrouwbaar aan de klanten worden geleverd. Dit geldt zowel voor de werkzaamheden die in huis worden uitgevoerd als op locatie.

Ten tijde van de bouwcrisis in Nederland zijn de investeringen een aantal jaren wat minder geweest maar kon worden voortgebouwd op de investeringen die in de jaren daaraan voorafgaand al waren gedaan. Op dit moment is de investeringsruimte weer groter en wordt gekeken naar op welke terreinen vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen zinvol worden geacht. 

In de laatste 2 jaar hebben o.a. de volgende investeringen plaatsgevonden en is het aanbod aan analysemogelijkheden daarmee ook verder uitgebreid:

  • Röntgendiffractie (XRD, mineralogische onderzoek)
  • Röntgenfluorescentie (XRF, chemische analyses)
  • Monstername apparatuur uitloogproeven op granulaten
  • Rheologiemeter (vloeigedrag van suspensies)
  • Polarisatie-lichtmicroscoop (microscopisch onderzoek, veelal aan schades en defecten op producten)
  • Kleurmeetapparaat (kleur-, glans- en zonlichtabsorptiemetingen)
  • Waterdampdoorlatendheid (aan bouwmaterialen en hydrofobeermiddelen)
  • Instrumentarium voor het meten van de horizontale afwatering van een oppervlak (in samenhang met stroefheid van vloermaterialen)
  • Elasticiteitsmetingen op materialen, zowel mechanisch als door middel van impuls excitatie met behulp van een Grindosonic
  • Veldvolumemetingen gebruikmakend van GPS/laser en een drone

Met behulp van deze nieuwe instrumenten is TCKI in staat in te spelen op ontwikkelingen in de vragen van deelnemers en daarmee het serviceniveau verder te verhogen.

Wij helpen u graag verder.

ir. Hans van Wijck

Directeur

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Adjunct directeur

ing. Rob Mentink

Hoofd techniek