Nieuwe meetmogelijkheden

Dataplucometer.

Nieuwe meetmogelijkheden.

Ook dit jaar heeft TCKI geïnvesteerd in nieuwe apparatuur waarbij met behulp van een dataplucometer de geometrische eigenschappen (vlakheid, haaksheid e.d.) van heel grote tegels kunnen worden gemeten. Er is een trend waarneembaar waarbij steeds grotere tegels worden toegepast zowel in wanden als op vloeren. We zijn met deze investering in staat tegels met afmetingen tot 160 x 160 cm te beproeven. 

Daarnaast is een inductief gekoppeld plasma-massa spectrofotometer (ICP-MS) aangeschaft. Met deze techniek zijn we in staat om hele lage concentraties metalen (soms op ppb-niveau = µg/l) te kunnen meten. Dit is een aanvulling op de al aanwezige apparatuur voor elementmetingen (ICP-AES). Hiermee kunnen we aan de steeds strengere eisen qua detectielimieten voldoen en kan de snelheid van analyseren omhoog. De methode wordt binnenkort vrijgegeven voor het bepalen van het uitlooggedrag van grond- en bouwstoffen (conform AP04). Het accreditatietraject volgt daarna.

Als derde is de hoge temperatuur-oven voor röntgendiffractie (XRD) in gebruik genomen. Met XRD kunnen kleien, toeslagstoffen en andere materialen, maar ook ongewenste uitbloeiïngen en verkleuringen worden geanalyseerd op de aanwezigheid van kristallijne verbindingen. In combinatie met de hoge temperatuur-oven kunnen nu ook verdere inzichten worden opgebouwd over reacties die plaatsvinden bij keramische materialen bij verhoging van de temperatuur. Veranderingen in de kristalstructuur van specifieke mineralen kunnen worden gevolgd en geven meer inzicht in de uiteindelijke mineralogische samenstelling van het materiaal. Er kunnen experimenten uitgevoerd worden bij temperaturen tot 1200 oC. Deze inzichten kunnen weer gebruikt worden bij het optimaliseren van nieuwe stooktechnieken als magnetron-ondersteund stoken waarbij wordt ingespeeld op veranderingen in mineralen-samenstelling in het opstookproces. 

In 2021 zal TCKI ook gaan beschikken over een nieuwe grote klimaatkamer waarin wanden van 2.5 bij 2 meter cyclisch kunnen worden onderzocht op hun bestandheid tegen vele soorten weers- en klimaatinvloeden, zoals vocht, temperatuurwisselingen en vorst-dooi wisselingen. Deze klimaatkamer zal met name worden ingezet bij het testen van steenstrips gelijmd op vele soorten achtergronden. 

Wij helpen u graag verder.

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Adjunct directeur

Hoge temperatuur-kamer.