Vervuiling metselwerk.

Glazuurschade.

Slijtage vloertegels.

Actualiteit oktober 2022.

Objectivering bij schade en klachten over bouwmaterialen.

TCKI opereert als onafhankelijk instituut en kenniscentrum op het gebied van keramische bouwmaterialen, producten waarmee deze materialen worden verwerkt, en systemen. Daarnaast zijn we regelmatig betrokken bij het opstellen van normen en richtlijnen voor deze producten en toepassingen.

Op het moment dat er tussen partijen geen consensus is over de kwaliteit van de geleverde of verwerkte bouwmaterialen, kan TCKI een rol spelen in het objectief vaststellen van de feiten met betrekking tot de kwaliteit en toepassing/verwerking van geleverde bouwmaterialen.

Voorbeelden van klachten zijn:

  • Schade beoordelen aan tegels op vloeren en wanden (slijtage, scheurvorming, loslating)
  • Visuele eisen en beoordelingen aan metselwerk
  • Uitslag op metselwerk, verkleuring baksteen (vergipsing, kalkuitloging, witte uitbloeiingen, bruine en groene verkleuringen)
  • Afmetingen/maatspreiding bakstenen, straatstenen en tegels
  • Vorstbestandheid (dakpannen, metselstenen, steenstrips)
  • Schade aan metselwerk (glazuur- en/of engobe schade)

Door middel van gesprek en verdere opheldering met betrokken partijen en rapportage kan worden getracht te komen tot een oplossing, of kan op basis daarvan een nader standpunt worden ingenomen.

Neem voor meer inlichtingen contact op met Ronny Lugtenberg.

Wij helpen u graag verder.

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Directeur