Onderzoek met behulp van elektronenmicroscopie.

Op gezette tijden worden er bij TCKI keramische producten of materialen voorgelegd die afwijkingen vertonen in kleur en/of vorm c.q. structuur.

De vraag is dan: Wat zie(n) ik, wat is dit, hoe komt dit, en…. hoe kan het worden voorkomen? 

In bepaalde gevallen is, op basis van kennis en ervaring, direct een antwoord op deze vraag te formuleren. Echter, in andere gevallen is extra inzicht nodig om het antwoord te kunnen geven of te kunnen onderbouwen.
TCKI beschikt over verschillende meettechnieken die in veel gevallen al afdoende informatie verstrekken. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van lichtmicroscopie, röntgenfluorescentie (XRF) en röntgendiffractie (XRD).

In specifieke gevallen dient gebruik te worden gemaakt van scanning elektronenmicroscopie (SEM). In een geavanceerde uitvoering is deze techniek voor TCKI onvoldoende kostenefficiënt. Er wordt samengewerkt met de Universiteit van Twente (Instituut voor nanotechnologie, MESA+) waarbij TCKI de metingen begeleidt, conclusies trekt en rapporteert.

Met scanning elektronenmicroscopie kan tot op nanoschaal de structuur aan het oppervlak in beeld worden gebracht en kunnen chemische elementensamenstellingen op specifieke posities worden bepaald. Deze informatie kan uiterst bruikbaar zijn bij het vaststellen van hetgeen met het blote oog wordt waargenomen. De problematiek wordt in beeld gebracht en er kunnen voorstellen voor maatregelen worden gedaan om de problematiek in de toekomst te voorkomen.

Wij helpen u graag verder.

Stan Aben MSc

Adviseur

ing. Edwin van Ommeren

Senior adviseur

ir. Hans van Wijck

Directeur