Resultaten met Hybridedrogen.

De aanpak van TCKI om tot Hybridedrogen te komen, is het bepalen van de procesgrenzen en de belastbaarheid van de producten in een laboratorium klimaatkast. Daarna kunnen praktijkmetingen uitgevoerd worden in de TCKI pilotdroger of in een productiedroogkamer. Hybridedrogen bestaat uit aerotherm drogen met omgevingslucht gevolgd door semistoomdrogen binnen de standaard droogtijd, in de maanden dat het mogelijk is. Bestaande droogkamers moeten voor deze manier van drogen worden aangepast, m.b.t. luchtaanzuiging en -afvoer, constructieversterking, corrosiebescherming en regeling.

In het kader van de Trias Ecologica en Energetica wordt Hybridedroging toegepast bij VDS in Maasmechelen. Door Instalat is een droger met 2 kamers en een lange tunneloven gebouwd voor dit doel. De oven heeft een asymmetrische branderopstelling en geen snelkoeling of lage- en hoge temperatuurafzuiging.

Als gekeken wordt naar de meetresultaten van de hybridedroger bij de productie van baksteenstrippen tot op heden, komt eruit dat in de zomer aerotherm gedroogd kan worden in combinatie met conventioneel- en semi stoomdrogen en in de koude en natte maanden alleen door conventioneel- en semistoomdrogen. Dit resulteert in een droogcurve van 16 – 19 uur, waarbij het gelukt is om de eerste 5 – 6 uur met omgevingslucht te drogen, bij een zelfde totale droogtijd en droogsnelheid als bij conventioneel drogen. Het thermisch energieverbruik is in die periode nihil.

Bij semi stoomdrogen loopt het minimum specifiek luchtverbruik terug van 20 kg lucht/kg water naar 5 kg/kg water en het minimum specifiek energieverbruik van 4000 kJ/kg water naar 3000 kJ/kg water, in vergelijking met conventioneel drogen. Samen met aerotherm drogen is zelfs een gemiddelde van 3000 kJ/kg water waarschijnlijk mogelijk over de gehele droogperiode.

Het is niet rendabel om nieuwe ovens en drogers te bouwen om alleen een beter energieverbruik en lagere CO2-footprint te realiseren. Wel zijn er mogelijkheden om de resultaten van het hybridedrogen te gaan benaderen in bestaande kamerdrogers door, één of meer droogkamers aan te passen.

Advies.

  • 1e. Bedrijven die nog bijstoken voor het drogen kunnen de droogcurves door TCKI laten aanpassen naar een lager specifiek lucht- en energieverbruik door interne droogkamermetingen uit te voeren.
  • 2e. Indien er dan nog geen luchtoverschot bestaat, kunnen één of meer droogkamers worden omgebouwd naar hybridedrogen, na de uitvoering van droogproeven door TCKI.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd techniek