Resultaten modelberekening verlengde tunneloven.

Als een van de onderdelen van de routekaart keramische industrie is het project ‘Verlengde tunneloven’ gestart. Het idee achter dit ontwerp tunneloven is dat vrijwel geen restwarmte wordt gegenereerd. Dit moet mogelijk worden gemaakt door geen lucht-afzuighuiven en -inblaaspunten in te zetten in de koelzone van de oven. Hierdoor is het noodzakelijk de koelzone aanzienlijk te verlengen om te voorkomen dat producten in de koelzone gaan scheuren als gevolg van te snelle afkoeling rondom de kwartssprong. Voorwaarde is wel dat deze ovens dan evenredig minder aardgas moeten verbruiken.

Als er nauwelijks restwarmte wordt gegenereerd opent dit de weg naar energiebesparende droogtechnieken. Gekoppeld aan de productiedruk bij de meeste bedrijven kan het effect op energiebesparing van de verlengde tunneloven niet in de praktijk worden getoetst. TCKI heeft het Simulatiemodel TTSim ingezet om het ontwerp van de verlengde tunneloven te bestuderen.

In totaal zijn er 2 normale tunneloven cases en 25 verschillende verlengde tunneloven cases doorgerekend met TTSim, mét en zonder hangdek. De basiscase rekent een reeds bestaande tunneloven door en toetst het model aan praktijk-meetinformatie. Bij de verlengde tunneloven cases zijn alleen de zogenaamde primaire luchthoeveelheid en de zandgoot lekkageweerstand gevarieerd. 2 Verlengde tunneloven cases met hangdek en 2 zonder hangdek zijn geselecteerd als bruikbaar. In de afbeelding hieronder is een voorbeeld opgenomen met een gasverbruik van ca. 35 mn3/ton product, hetgeen ruim 16 mn3/ton lager (-30 %) is dan de basiscase.

De conclusie is dat er zowel een reductie van het oven-aardgasverbruik mogelijk is, als een reductie van de vrijkomende restwarmte. Wel is het zo dat de zandgoot lekkageweerstand dan flink moet verbeteren. Er zal aanzienlijk minder restwarmte vrijkomen, maar deze wordt nooit helemaal nul.

Wellicht is een nog betere combinatie van oven en drogers mogelijk indien er meer vrijheden bestaan voor simulatie zoals bijvoorbeeld toch een beperkte afzuiging in de koelzone.

Wij helpen u graag verder.

ing. Coen van Mosseveld

Senior adviseur