Stroefheidsmeetmethoden

Loopmethode.

Pendulum methode.

Dynamische wrijvingsweerstand nat.

Stroefheidsmeetmethoden.

TCKI karakteriseert diverse eigenschappen van (keramische) materialen. Nagenoeg alle methoden van onderzoek zijn uitgekristalliseerd en vastgelegd in (Europese) normen. Hiermee wordt bij het karakteriseren van materiaaleigenschappen in Europa ‘één taal gesproken’.

Het ontwikkelen van de meetmethode voor het vaststellen van stroefheid, glij- en slipweerstand of (anti-)slip eigenschappen van vloermaterialen en -producten is (na 25 jaar) nog steeds niet afgerond. Stroefheid blijkt een uiterst complexe eigenschap te zijn die zich moeilijk in één meetmethodiek laat vastleggen. 

Er wordt vanuit verschillende kanten naar stroefheid gekeken. Door gebrek aan stroefheid zien we jaarlijks veel uitglij-ongevallen waarbij letsel ontstaat, met veel leed en kosten tot gevolg. Ook producenten die vloermaterialen en -producten op de markt brengen hebben belang bij eenduidige, prestatie-gerelateerde, meetnormen. 

TCKI participeert in het ontwikkelen van dit soort meetmethodieken, heeft de relevante technieken in huis en brengt eigen ervaring in. 

Er is een Europese norm in ontwikkeling waarin 3 meetprincipes zijn opgenomen:

  • Loopmethode op een schuin vlak
  • Pendulum methode met een aan een slinger bevestigd rubber voetje
  • Methode met een over een vloer bewegend blok van 10 kg met daaronder drie glijvoetjes (bepaling van de dynamische wrijvingscoëfficiënt)

Op dit moment zijn deze drie meetmethoden vastgelegd in een Europese Technische Specificatie (CEN/TS 16165). De bedoeling is dat in twee jaar tijd deze Technische Specificatie, na het doorvoeren van relevante wijzigingen, de status gaat krijgen van Europese norm (EN 16165).

Dan liggen de meetmethoden vast, maar zal nog wel per productsoort en per land in Europa voor specifieke meetmethoden en acceptatie/grenswaarden kunnen worden gekozen. 

TCKI is als enige in Nederland geaccrediteerd voor het uitvoeren van deze metingen en kan ondersteuning geven daar waar op dit terrein een objectivering relevant is.

Wij helpen u graag verder.

ir. Hans van Wijck

Directeur

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Adjunct directeur

ing. Ineke Geist

Hoofd laboratorium