Afschuiftest.

Lateiproef.

4-lijnsbuigproef.

Impact test.

Actualiteit oktober 2022.

Testen aan metselwerk.

Voor het bepalen van de sterkte van metselwerk zijn bij TCKI verschillende meetmethodes beschikbaar. In alle gevallen gaat het erom de hechting tussen de metselbakstenen en de mortel te kwantificeren. Allereerst valt hierbij te denken aan het bepalen van de buigtreksterkte met de 4-lijns buigproef conform EN 1052-2. Deze test is goed uitvoerbaar aan regulier metselwerk in verschillende metselverbanden of klamp metselwerk. Tegenwoordig komen ook meer werken voor met zogenaamd Braziliaans metselwerk. Ook dit metselwerk dient te voldoen aan de Eurocode, en ook hiervan kan de buigtreksterkte worden bepaald. Het testen van grotere elementen, tot een breedte van 1.2 meter, is inmiddels mogelijk.

Eveneens is er een Europese norm voor het bepalen van de afschuifsterkte van metselwerk (conform EN 1052-3). Deze test vergt minder grote proefstukken; in dit geval bestaan de proefstukken uit drie metselstenen en twee mortellagen.

Een minder gebruikelijke test ter bepaling van de hechtsterkte betreft de kruisproef, die beschreven is voor kalkzandsteen (BRL1004, bijlage D). Voor deze testen zijn eenvoudige proefstukken nodig, waarbij de hechting van de mortel tussen de twee gekruiste stenen wordt beproefd.

Meer extreme testen kunnen ook door TCKI worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het testen van lateien. Hierbij kan naast de maximale sterkte ook de buigbaarheid van de latei in kaart worden gebracht en de E-modulus worden berekend.

Tenslotte is het mogelijk de impact weerstand van metselwerk en gevelbekleding te testen. De impact kan zowel bewerkstelligd worden met een ‘soft body’ (ISO 7892), in de vorm van een 50 kg zware met glasparels gevulde zak (zandzak) als met een tot 50 kg verzwaard ‘dubbel-kruiwagenwiel’ (EN 12600). Deze test wordt ook wel de zandzak-slingerproef genoemd. Testen met een stalen kogel van 500 of 1000 gram, de zogenaamde ‘hard body’ (ISO 7892) zijn ook mogelijk.

Mocht u meer over testen aan metselwerk willen weten, neem dan contact op met het laboratorium TCKI of één van onze adviseurs.

Wij helpen u graag verder.

ing. Ineke Geist

Hoofd Laboratorium

Marco Bouwman

Dagelijkse leiding Laboratorium