Titaandioxide – verdacht carcinogeen.

Titaandioxide (TiO2) wordt in de vorm van rutiel of anataas toegevoegd aan klei om daarmee een specifieke geelkleuring te bewerkstelligen. Er zijn ook kleien die van nature een voldoende hoog TiO2-gehalte hebben om deze kleur te bewerkstelligen.

In februari dit jaar heeft de Europese Commissie een document uitgebracht waarin titaandioxide onder specifieke omstandigheden aangemerkt wordt als verdacht carcinogeen (carcinogeen, categorie 2), bij inademing. Dit is aan de orde als deze stof als poeder wordt toegepast waarbij het gehalte titaandioxide in de poeder groter is dan 1% en de poederdeeltjes kleiner zijn dan 10 μm. Dit inhaleerbare (respirabele) deel kan doordringen tot in de longblaasjes. Met ingang van september 2021 zal dit document definitief worden.

Ter vergelijking: Respirabel kwarts (kristallijn SiO2) is geclassificeerd als carcinogeen, categorie 1 (= bewezen kankerverwekkend).

Voor verdachte carcinogene stoffen is de werkgever niet verplicht extra maatregelen te nemen. Wel moet de werkgever in algemene zin werknemers op de hoogte stellen van de risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen en blootstelling zoveel mogelijk voorkomen. Dit geldt dan ook voor titaandioxide. Dat kan o.a. door middel van het opstellen en tonen van Werkplek Instructie Kaarten (WIK’s).

Daarnaast moet altijd worden voldaan aan de wettelijke grenswaarde voor het inhaleren van de stof. Op dit moment zijn nog geen wettelijke grenswaarden voor titaandioxide in stof in Nederland. In België is deze grenswaarde momenteel 10 mg/m3, TGG 8 uur (tijdgewogen gemiddelde over 8 uur). Het is de verwachting dat in opvolging van het besluit van de Europese Commissie voor zowel Nederland en België (strengere) grenswaarden zullen worden opgesteld. Werknemers die (kunnen) worden blootgesteld aan titaandioxide-houdend stof worden aangeraden stofmondmaskers (FFP-maskers) te dragen zoals ook wordt gedaan ter voorkoming van blootstelling aan respirabel kwarts en stof.

Eventueel kan de blootstelling worden gemeten door TCKI, om de risico’s in kaart te brengen. Neem contact op met TCKI voor meer informatie over wat het besluit van de Europese Commissie betekent voor de werkzaamheden in uw bedrijf.

Wij helpen u graag verder.

Wilco van den Berg MSc

Adviseur