Toepassing secundaire grondstoffen

Fietspaden van gerecycled kunststof.

Voorbeeld van een secundaire grondstof.

Toepassing secundaire grondstoffen.

Discussies over zuinig omgaan met grondstoffen van bouwmaterialen in de toekomst nemen meer en meer toe. Hergebruik van materialen wordt dan ook, mede door de overheid, sterk gestimuleerd. Tevens wordt de druk om minder afval te produceren vergroot, en worden de kosten voor storten/verbranden van afval jaarlijks sterk verhoogd. 

Er wordt veel onderzoek uitgevoerd om (eerdere) reststromen van verschillende industrieën te hergebruiken. Bij hergebruik van afval als grondstof voor een nieuw product, wordt gesproken over een secundaire grondstof. In brede zin, zijn er al een aantal interessante toepassingen bekend, en blijken veel industrieën hier mee bezig te zijn. 

Ook aan TCKI wordt in toenemende mate gevraagd om allerlei soorten secundaire grondstoffen te onderzoeken op de eventuele toepasbaarheid ervan in de keramische industrie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan (verbrandingsproducten van) reststromen als vliegassen, huisvuil digestaat, allerlei tras-/glasmeel en steeds meer exoten. 

Bij onderzoek wordt door TCKI een vaste strategie gevolgd. Er wordt onderzocht of het materiaal in potentie kan dienen als vervanger van klei, zand of bezanding, als additief of als een combinatie ervan. Er worden ook proefsteentjes gemaakt met variatie in toegevoegde hoeveelheid secundaire grondstoffen. Na het drogen en bakken van proefsteentjes worden zowel de visuele als de fysische/chemische eigenschappen ervan bepaald. Valkuilen, maar ook nieuwe kansen worden verder toegelicht.

Met de klant wordt afgestemd in welke mate deze secundaire grondstof potentie heeft, of in welke mate het materiaal verder dient te worden verbeterd/aangepast om gebruikt te kunnen worden. Bij potentie wordt, indien gewenst en onder leiding van de klant, ook contact gelegd met de keramische industrie voor eventuele vervolg- en/of opschalingsstappen. 

Wij helpen u graag verder.

ing. Edwin van Ommeren

Senior adviseur