Verbrandingslucht en energiebesparing ovens.

De stookinstallatie is de motor van een oven. Alle ovenbranders samen zijn goed voor de grootste brandstofstroom en energiekosten binnen het bedrijf. Voor het verbranden van aardgas is zuurstof nodig, dat veelal in de vorm van verbrandingslucht wordt gemengd met het aardgas.

Er zijn echter vele mogelijkheden om te werken met verbrandingslucht. Van helemaal geen lucht (Reingas branders) tot zeer veel lucht op de branders. De λ-waarde is een maat voor de hoeveelheid verbrandingslucht en kan in de praktijk variëren van 0 – 3 maar is meestal 1 tot 1.5. Verbrandingslucht kan eventueel voorverwarmd worden. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat zowel minder verbrandingslucht als voorverwarmde verbrandingslucht aanleiding geeft tot een hogere vlamtemperatuur en vlamenergie. Door voorverwarmde verbrandingslucht toe te passen neemt de vlamtemperatuur toe en wordt in principe brandstof bespaard, tevens heeft dat invloed op het zuurstofgehalte in de oven en beïnvloed dit de hoeveelheid afvallucht en rookgassen. Door metingen en computermodelberekeningen kan TCKI inzicht geven in de gevolgen en energiebesparingsmogelijkheden van voorverwarmde verbrandingslucht bij verschillende aardgassamenstellingen.

Door optimalisatie van de brander λ-waarde kan energie bespaard worden, naast betere isolatie van brandersystemen. Beide mogelijkheden kunnen aanleiding geven tot energiebesparing die kan oplopen tot enkele procenten. Ook door de toepassing van Hoog Calorisch aardgas ontstaan veranderingen die invloed kunnen hebben op de λ-waarde, de vlamenergie en de -temperatuur.

D.m.v. infraroodmetingen kunnen verliezen opgespoord worden. Door inzet van BurnSim en computermodellen kunnen besparingen worden gekwantificeerd en verbetervoorstellen worden geformuleerd door TCKI.

Wij helpen u graag verder.

ing. Coen van Mosseveld

Senior adviseur