Actualiteit februari 2023.

Vloerstroefheidsmetingen EN 16165 en NEN 7909.

Zoals waarschijnlijk bekend is er een Europese norm EN 16165 waarin een drietal meetmethoden/meetprincipes voor het bepalen van de stroefheid wordt beschreven. Het betreft de pendulum- of slingerproef, de bepaling van de dynamische wrijvingscoëfficiënt en de schuinvlak methode. De norm is vanaf november 2021 van kracht en TCKI heeft hier actief aan meegewerkt. Tevens gaan we hier de accreditatie voor aanvragen.

Op dit moment is gestart met de organisatie van een ringonderzoek in Europa waarbij de meetonzekerheid (reproduceerbaarheid) van de drie meetmethoden uit EN 16165 nader in beeld zal worden gebracht. TCKI zal ook hier een rol in spelen. Nadat deze meetonzekerheden bekend zijn, zullen deze worden opgenomen in de eerste revisie die in 2026 is gepland.

EN 16165 beschrijft alleen meetmethoden maar bevat geen grenswaarden. In Nederland zijn grenswaarden opgenomen voor de slipweerstand van ‘beloopbare oppervlakken’ in NEN 7909. Deze norm is in december 2022 gereviseerd en bijgewerkt naar aanleiding van de vrijgave van EN 16165. De grenswaarden voor de dynamische wrijvingscoëfficiënt hebben betrekking op vloeren in een ‘beoogd droge toepassing’, een ‘beoogd natte toepassing’ en in zwembaden. De metingen worden daarbij uitgevoerd met de tribometer zoals beschreven in EN 16165. Met name voor metingen in zwembaden zijn wijzigingen in de uitvoer aangebracht.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Rob Mentink en Marco Bouwman.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd afdeling Techniek

Marco Bouwman

Dagelijkse leiding Laboratorium