Actualiteit mei 2022.

Wijzigingen RI&E.

In de loop van 2022 gaat een aantal zaken wijzigen in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), als onderdeel van de Arbeidsomstandighedenregeling. Het doel is de kwaliteit van de RI&E te verbeteren. Er dient meer overlap te zijn met de nieuw opgezette norm ISO45001. In dit nieuwe kwaliteitssysteem voor Arbomanagement ligt de nadruk op het positief benutten van kansen. Er moet een grotere prikkel ontstaan om acties te ondernemen. Specifiek gaat het om de volgende veranderingen:

Onderliggende oorzaken benoemen.
Onderzoek geeft aan dat veel RI&E’s symptomenlijstjes met vinkjes zijn. Er ontstaan steeds nieuwe symptomen/onvolkomenheden die weggewerkt moeten worden. In plaats van symptoombestrijding moet meer nadruk worden gelegd op de oorzaken. Daarom wordt het verplicht om ook de onderliggende oorzaken van risico’s te beschrijven en indien mogelijk aan te pakken.

Beoordelen effectiviteit maatregelen.
Daarnaast wordt het verplicht om de effectiviteit van genomen maatregelen te beoordelen. Dit zijn maatregelen die voortkomen uit het (verplicht op te stellen) Plan van Aanpak. Bij een volgende veiligheidsrondgang, of update RI&E, dient te worden onderzocht in hoeverre de genomen maatregelen effectief zijn. Doorgaans vindt een dergelijke check jaarlijks plaats.

Andere eisen aan kerndeskundigen.
Na het opstellen van een RI&E, of een grondige wijziging ervan, dient deze getoetst te worden door een Arbo-kerndeskundige. In de praktijk blijkt dat de toetsing niet altijd van voldoende niveau is. Daarom zullen er in 2022 hogere eisen worden gesteld aan deze kerndeskundigen.

Indien u verdere informatie hierover wenst, kunt u contact opnemen met Wilco van den Berg.  

Wij helpen u graag verder.

Wilco van den Berg MSc

Adviseur