Windmolens.

Het vermogen van de huidige windmolens is enorm (3,5 tot 5 MW), maar het is lastiger om een windmolen te plaatsen dan b.v. van zonnepanelen. 

In de regelgeving worden aanpassingen gedaan om:

  • Het plaatsen van zonnepanelen en windmolens door het bedrijfsleven beter mogelijk te maken
  • De vrije markt in de afname en levering van groene stroom beter te laten functioneren
  • Dezelfde infrastructuur zowel voor zonnecellen als windmolens te gebruiken 

Er blijken zelfs al excessen voor te komen waarbij sprake is van piramidespelen bij de investering in windmolenparken. Deze markt blijkt aantrekkelijk te zijn. 

De overheid, maar ook projectontwikkelaars zoeken naar windmolenprojecten, speciaal langs bestaande (water)wegen, dijken op industrieterreinen. Een windmolenproject kent een lang ontwikkelingstraject van locatiekeuze tot exploitatie met een doorlooptijd van bijna 3 jaar met veel contractpartijen. 

Bij de investering voor een windmolen komt ook de fundering en de bekabeling. Een optie om het gehele proces te financieren is de samenwerking met een projectontwikkelaar, vaak in combinatie met een bank. Bij een dergelijke constructie is de opbrengst uit de grondvergoeding voor een vaste tijd gelijk en vervallen de netwerkkosten voor de zelf opgewekte stroom. De opbrengst van de geleverde stoom is voor de ontwikkelaar. De exploitatie bestaat uit de operationele kosten en onderhoud, de grondvergoeding en verschillende verzekeringen.

De prijs voor uw eigen verbruik moet onderhandeld worden met de elektriciteitsleverancier. Het is mogelijk om in België Groene stroom certificaten aan te vragen en in Nederland kan gebruik gemaakt worden van de SDE+ subsidieregeling.

De projectaanpak voor windmolens bestaat uit de financiële berekeningen en onderhandelingen voor de aan- en verkoop van stroom, geluidberekeningen, slagschaduwbepalingen, vergunningaanvraag, subsidieaanvraag en contracten met veel partijen.

TCKI kan u ondersteunen bij deze projectaanpak met het zoeken naar geschikte mogelijkheden, het aanvragen van subsidies, het vergelijken van offertes, het aanvragen van vergunningen en begeleiding.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd techniek

ing. Coen van Mosseveld

Senior adviseur