Zonnepanelen.

In de industrie is een trend gaande om zich meer te verdiepen in de mogelijkheden en financiële consequenties voor het zelf opwekken van groene elektriciteit door de toepassing van zonnepanelen. De belangrijkste argumenten daarvoor zijn: het zich als duurzaam presenteren en om beter te scoren met het Energie Efficiency Plan of het Energieplan voor de komende jaren.

Duitsland is koploper bij de vergroening van de elektriciteitsproductie. In België en Nederland zijn ook verschillende stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen om de lange-termijndoelstellingen te kunnen realiseren. 

Zonnepanelen worden in de keramische industrie toegepast op de grote daken van de fabrieken. Hierbij bestaat de keuze om deze zelf te financieren of te leasen. Aanleiding voor het plaatsen kan zijn het zich zo duurzaam mogelijk presenteren. Dat kan aangetoond worden in het energieplan voor de komende jaren, waarbij sprake is van het gebruik van duurzame energie (groene stroom) of door het verkrijgen van groene stroom certificaten. Belangrijk is om de uitgangspunten te formuleren en een keuze te maken voor eigen investering of voor een leaseconstructie te kiezen.

In het laatste geval wordt een leasebedrag overeengekomen voor engineering, installatie, onderhoud, veiligheid, met mogelijkheden voor koop na de leasetermijn, crowdfunding, PV-privé, het delen van energie, marketing en communicatie-ondersteuning. 

Zonnepanelen kunnen niet zonder subsidie renderen. Zowel in Nederland als in België bestaan er subsidieregelingen die het aantrekkelijker maken om zonnepanelen toe te passen. Jaarlijks worden de subsidiebedragen aangepast, waarbij in Nederland sprake is van een vorm van concurrentie tussen de projecten en er geen zekerheid op ondersteuning bestaat.

Rekening gehouden moet worden met de vervuiling van panelen, lage ovenschoorstenen, het dalende rendement van panelen, de levensduur van omvormers, daken, looppaden en de noodzaak om realistisch te rekenen op basis van feitenkennis. 

TCKI kan u ondersteunen met een projectaanpak waarbij onderstaande criteria worden beoordeeld: systeemkeuze, opbrengsten, levensduur en garanties, stroomprijs teruglevering, subsidies, investering, onderhoud en exploitatie, terugverdientijd en interne rentevoet.

Wij helpen u graag verder.

ing. Coen van Mosseveld

Senior adviseur

ing. Rob Mentink

Hoofd techniek